Παρουσίαση API μορφοποίησης αρχείων για Python

 
 

Python API για μορφές αρχείων παρουσίασης

Διαβάστε, γράψτε και χειριστείτε Μορφές αρχείων Παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint μέσω API Python ανοιχτού κώδικα.

 Ελληνικά