Υπολογιστικό φύλλο API μορφοποίησης αρχείων για C++

 
 

C++ API για υπολογιστικά φύλλα Excel και OpenOffice

Διαβάστε, γράψτε, τροποποιήστε και χειριστείτε αρχεία Microsoft Excel XLS και XLSX μέσω API C++ ανοιχτού κώδικα.

 Ελληνικά