1. Προϊόντα
  2.   Υπολογιστικό φύλλο
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

C# .NET API για δημιουργία και μετατροπή υπολογιστικών φύλλων Excel

Μια χρήσιμη βιβλιοθήκη Python επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να χειρίζονται και να μετατρέπουν υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel μέσω προγραμματισμού.

Aspose.Cells για Python μέσω .NET είναι μια πολύ χρήσιμη και ευέλικτη βιβλιοθήκη που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν και να χειριστείτε αρχεία Microsoft Excel μέσω προγραμματισμού χρησιμοποιώντας κώδικα Python. Η βιβλιοθήκη παρέχει υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα μορφών αρχείων Microsoft Excel, συμπεριλαμβανομένων των XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM και ούτω καθεξής. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι χτισμένη πάνω από το πλαίσιο .NET και παρέχει μια εύχρηστη διεπαφή για προγραμματιστές Python για πρόσβαση στις δυνατότητες της βιβλιοθήκης Aspose.Cells.

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET API είναι καλά τεκμηριωμένο, με πολλά παραδείγματα και δείγμα κώδικα διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να ξεκινήσουν. Υπάρχουν πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης, όπως η προσθήκη νέων φύλλων εργασίας, η αντιγραφή ή η μετακίνηση φύλλων εργασίας μεταξύ των βιβλίων εργασίας, η δημιουργία αυτόματων φίλτρων, η προσθήκη σχολίων σε κελιά του Excel, η απόδοση φύλλων εργασίας σε εικόνες ράστερ, η απόδοση φύλλων εργασίας σε PDF, η εφαρμογή ταξινόμησης δεδομένων, ο υπολογισμός σύνθετοι τύποι Excel, εισαγωγή υπερσυνδέσμων για σύνδεση δεδομένων, προστασία/κατάργηση προστασίας φύλλων εργασίας, δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων και γραφημάτων περιστροφής, κρυπτογράφηση αρχείων, προσαρμογή προσανατολισμού σελίδας, κλιμάκωση σελίδας, ρύθμιση μεγέθους χαρτιού, εφαρμογή μορφοποίησης όλων των χαρακτήρων και πολλά άλλα.

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό και διευκολύνει τη δουλειά του προγραμματιστή λογισμικού παρέχοντάς του ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων για τη δημιουργία, ανάγνωση, γραφή, εκτύπωση, εξαγωγή και χειρισμό αρχείων Excel. Η βιβλιοθήκη παρέχει ένα σύνολο κλάσεων και μεθόδων Python που αντιστοιχίζονται απευθείας στη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης Aspose.Cells. Αυτό διευκολύνει τους προγραμματιστές να εργάζονται με αρχεία Excel χωρίς να χρειάζεται να γράφουν πολύπλοκο κώδικα .NET. Η βιβλιοθήκη παρέχει διαχείριση μνήμης υψηλής απόδοσης και βελτιστοποιημένη εκτέλεση κώδικα που διευκολύνει την γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλων αρχείων Excel.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Aspose.Cells για Python μέσω .NET

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET διανέμεται ως αρχείο ZIP. Πρέπει να έχετε Python 3.6 ή νεότερες εκδόσεις για να εγκαταστήσετε. Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Cells για Python μέσω .NET από το pypi με την ακόλουθη εντολή.

Εγκατάσταση Aspose.Cells για Python μέσω .NET μέσω pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε απευθείας από τη σελίδα έκδοσης προϊόντος Aspose.

Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου Excel μέσω Python API

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET έχει συμπεριλάβει πλήρη υποστήριξη για τη δημιουργία και διαχείριση υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel χρησιμοποιώντας εντολές Python. Η βιβλιοθήκη έχει συμπεριλάβει πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία και διαχείριση απλών ή σύνθετων υπολογιστικών φύλλων, όπως προσθήκη νέου φύλλου εργασίας σε υπάρχον βιβλίο εργασίας, δημιουργία κοινόχρηστων φύλλων εργασίας, Αντιγραφή και μετακίνηση φύλλων εργασίας, προσθήκη εικόνων και γραφημάτων σε φύλλα εργασίας, σημαντικό κείμενο σε υπολογιστικό φύλλο, αντικατάσταση κειμένου μέσα σε φύλλα εργασίας , διαχείριση ιδιοτήτων εγγράφου, προσθήκη στυλ για μορφοποίηση περιεχομένου, συγχώνευση γραμμών και στηλών και πολλά άλλα.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας σε διαφορετικές μορφές μέσω Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Προστασία υπολογιστικού φύλλου Excel μέσω Python API

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET παρέχει πλήρη δυνατότητα προστασίας και κατάργησης προστασίας των εγγράφων υπολογιστικού φύλλου Excel μέσα στις δικές τους εφαρμογές Python. Η βιβλιοθήκη επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να εμποδίζουν άλλους να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε αρχεία Excel, να προστατεύουν το αρχείο Excel με κωδικό πρόσβασης, να εμποδίζουν την προβολή κρυφών φύλλων εργασίας, να προστατεύουν τη δομή του βιβλίου εργασίας του Excel με κωδικό πρόσβασης, να κλειδώνουν ολόκληρο το φύλλο εργασίας του Excel από τυχαία ή εσκεμμένη αλλαγή, μετακίνηση ή διαγραφή δεδομένων σε φύλλο εργασίας και ούτω καθεξής.

Άνοιγμα κρυπτογραφημένων αρχείων Excel μέσω Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Χρήση τύπων για επεξεργασία δεδομένων μέσω Python API

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET έχει συμπεριλάβει τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων με τύπους και συναρτήσεις. Η βιβλιοθήκη έχει παράσχει ένα μεγάλο σύνολο ενσωματωμένων λειτουργιών και τύπων που επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να υπολογίζουν πολύπλοκους υπολογισμούς με ευκολία. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει ένα τεράστιο σύνολο μαθηματικών, συμβολοσειρών, Boolean, ημερομηνίας/ώρας, στατιστικών, βάσεων δεδομένων, τύπων αναζήτησης και αναφοράς. Επιπλέον, είναι επίσης δυνατή η προσθήκη τύπων καθορισμένων από το χρήστη που οι χρήστες θέλουν να συμπεριλάβουν ως πρόσθετο excel. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο πίνακα ή να προσθέσετε έναν τύπο στυλ αναφοράς R1C1 σε ένα κελί μέσα στις εφαρμογές Python σας.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Excel μέσω Python API

Το Aspose.Cells για Python μέσω .NET API είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Excel σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εντός εφαρμογών Python. Υπάρχουν πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης, όπως η εξαγωγή υπολογιστικών φύλλων σε μορφή Markdown , η μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Excel σε PDF, Βιβλίο εργασίας σε XPS, μετατροπή αρχείων Excel σε OpenOffice & LibreOffice Calc, βιβλίο εργασίας Excel σε MHTML, μετατροπή βιβλίου εργασίας σε JSON, Excel σε TIFF και πολλά άλλα.

Μετατροπή υπολογιστικών φύλλων του Excel σε άλλες μορφές αρχείων μέσω Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Ελληνικά