Υπολογιστικό φύλλο API μορφοποίησης αρχείων για Ruby

 
 

API Ruby ανοιχτού κώδικα για υπολογιστικά φύλλα

Διαβάστε, γράψτε και χειριστείτε αρχεία Microsoft Excel XLS & XLSX μέσω Ruby.

 Ελληνικά