βίντεο API μορφοποίησης αρχείων για C++

 
 

C++ API για μορφή αρχείου βίντεο

Εκτέλεση, εγγραφή, εξαγωγή μεταδεδομένων, κωδικοποίηση και χειρισμός μορφών αρχείων βίντεο χρησιμοποιώντας API ανοιχτού κώδικα C++.

 Ελληνικά