Ανοιχτού κώδικα Μετάβαση στη βιβλιοθήκη για ανάγνωση και εγγραφή αρχείων Word DOCX

Διαβάστε και γράψτε έγγραφα Microsoft Word Processing DOCX μέσω της Free GO Library. Εισαγάγετε κείμενο, κεφαλίδες/υποσέλιδα και εικόνες σε αρχεία DOCX με ευκολία 

Το Docxlib είναι μια πολύ απλή βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα Go που επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να διαβάζουν και να γράφουν έγγραφα Microsoft Word και Office Open XML μέσα στις εφαρμογές Go. Η βιβλιοθήκη διευκολύνει τη ζωή των προγραμματιστών παρέχοντάς τους πολλές λειτουργίες μέσα στις δικές τους εφαρμογές Go. Ένα άλλο εξαιρετικό χαρακτηριστικό της βιβλιοθήκης είναι ότι είναι πολύ καλά βελτιστοποιημένη και επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να επεξεργάζονται εύκολα τον κώδικα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Είναι μια βιβλιοθήκη που βασίζεται σε Go και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χειριστεί διάφορες εργασίες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή εγγράφων του Microsoft Word .docx χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις. Υποστηρίζει πολλές σημαντικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου, όπως άνοιγμα και ανάγνωση υπαρχόντων εγγράφων, επεξεργασία υπαρχόντων εγγράφων, υποστήριξη μορφοποίησης κειμένου, προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων, εισαγωγή πινάκων, άνοιγμα εγγράφου ως πρότυπο, προσθήκη νέας παραγράφου, εισαγωγή υπερσυνδέσμων και πολλά άλλα.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Docxlib

Ο προτεινόμενος τρόπος για το Docxlib στο έργο σας είναι να χρησιμοποιήσετε το GitHub. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε το Docxlib μέσω GitHub

go get github.com/gonfva/docxlib  

Δημιουργία εγγράφου Word DOCX μέσω Go API

Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα Docxlib έχει παράσχει πλήρη λειτουργικότητα για τη νέα δημιουργία εγγράφων Microsoft Word DOCX εντός της εφαρμογής Go. Είναι επίσης δυνατό να ανοίξετε τα υπάρχοντα έγγραφα και να τα τροποποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τα αποθηκεύσετε στο μέρος της επιλογής σας. Μόλις δημιουργηθούν τα έγγραφα, μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες και κείμενο, να εφαρμόσετε στυλ στο κείμενο, να εισαγάγετε παραγράφους, να ευθυγραμμίσετε κείμενο, να προσθέσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα κ.λπ.

Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word DOCX μέσω Go

Η βιβλιοθήκη Docxlib επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να προσθέτουν εύκολα νέα κεφαλίδα και υποσέλιδο σε ένα έγγραφο του Word. Η ενότητα Κεφαλίδα και υποσέλιδο ενός εγγράφου του Word διευκολύνει τη δουλειά του χρήστη διατηρώντας τις πληροφορίες που θέλουν να εμφανίζονται οι χρήστες σε κάθε σελίδα του μεγάλου εγγράφου. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα συντάκτη, τίτλος εγγράφου, ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου, ημερομηνία και ώρα τελευταίας τροποποίησης, αριθμούς σελίδων κ.λπ. Είναι επίσης δυνατή η προσθήκη διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων σε διάφορα τμήματα ενός εγγράφου ή ζυγά, περιττά, πρώτες λειτουργίες.

Προσθήκη νέας παραγράφου στα αρχεία Word DOCX μέσω Go API

Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα Docxlib έχει συμπεριλάβει διάφορες λειτουργίες για την προσθήκη και τη διαχείριση κειμένου εντός εγγράφων word DOCX χρησιμοποιώντας το Go API. . Η βιβλιοθήκη Docxlib έχει συμπεριλάβει υποστήριξη για την προσθήκη μιας ή περισσότερων παραγράφων στα έγγραφα word μέσα στις εφαρμογές Go. Η βιβλιοθήκη παρέχει δυνατότητες για εύκολη ρύθμιση γραμματοσειρών, χρωμάτων γραμματοσειρών, μεγέθους και ευθυγράμμισης κ.λπ. του περιεχομένου του κειμένου σας.

 Ελληνικά