Μετατρέψτε τα Έγγραφα Microsoft® Word σε διαφορετικές μορφές αρχείων

Το Doccelganger είναι μια εφαρμογή node.js που σας επιτρέπει να μετατρέπετε έγγραφα του Word σε διαφορετικές μορφές αρχείων. Είναι απλό στην εγκατάσταση χωρίς μεγάλες εξαρτήσεις.

Τι είναι το Doccelganger;

Ως ανοιχτός κώδικας, δωρεάν για λήψη μετατροπέα εγγράφων Word, το Doccelganger σάς επιτρέπει να μετατρέπετε εύκολα αρχεία MS Word σε τύπους αρχείων PDF, ODC, HTML ή DOCX. Αναπτύχθηκε ως εφαρμογή Node.js Το Doccelganger σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο έργο Node.js χωρίς εξαρτήσεις. Μέσω του μετατροπέα αρχείων, μπορείτε να εφαρμόσετε πραγματικές περιόδους λειτουργίας που σας επιτρέπουν να βλέπετε αρχεία που έχουν μετατραπεί προηγουμένως και να διατηρείτε μια βάση δεδομένων με αυτά.

Ομοίως, με το Doccelganger μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τον χειρισμό σφαλμάτων, να διαγράψετε προσωρινά αρχεία μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο και να αποκτήσετε επίσης πρόσβαση στις λεπτομέρειες καταγραφής. Το Doccelganger μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το όριο μεταφόρτωσης με σκληρό κώδικα, το οποίο είναι κοινό με τους περισσότερους μετατροπείς αρχείων, καθώς χρησιμοποιεί περιορισμένο ασύγχρονο για κάθε μετατροπή.

Ως μετατροπέας αρχείων ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις δυνατότητες για να επαναφέρετε τον χειρισμό σφαλμάτων και να επαναλάβετε επίσης προσωρινές διορθώσεις διαστήματος ονομάτων.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Doccelganger

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης της βιβλιοθήκης Doccelganger είναι μέσω npm. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το Doccelganger μέσω npm

npm install doccelganger 
 Ελληνικά