Εύκολο στη χρήση πακέτο γραμμής εντολών για τη δημιουργία βιογραφικών του Microsoft® του Word

Το HackMyResume είναι ένα πακέτο γραμμής εντολών και φλοιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και τη δημιουργία βιογραφικών σε διαφορετικές μορφές αρχείων.

Τι είναι το HackMyResume;

Το HackMyResume είναι ένα API ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το Node.js και είναι ένα πακέτο φιλικό προς τους προγραμματιστές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καλά δομημένων βιογραφικών με κομψή εμφάνιση. Είναι συμβατό με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, όπως Mac OS, Windows και Linux. Επιπλέον, το πακέτο παρέχει διαφορετικά θέματα βιογραφικών από τα θέματα FRESH, JRS και JSON για τη δημιουργία καλά σχεδιασμένων βιογραφικών.

Ως πακέτο ανοιχτού κώδικα δωρεάν για λήψη, το HackMyResume σάς επιτρέπει να συντάσσετε βιογραφικά σε καθαρή μορφή Markdown και JSON και να τα εξάγετε σε διαφορετικούς τύπους αρχείων όπως Word DOC, PDF, HTML, απλό κείμενο και πολλές άλλες μορφές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας από την επιφάνεια εργασίας ή τη γραμμή εντολών σας και σε περίπτωση που χρειαστεί να εξαγάγετε ένα βιογραφικό σε διαφορετικές μορφές αρχείων, μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο για αυτό.

Previous Next

Ξεκινώντας με το HackMyResume

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης της βιβλιοθήκης HackMyResume είναι μέσω npm. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το HackMyResume μέσω npm

 npm install hackmyresume -g 
s

Δημιουργία βιογραφικού μέσω JavaScript API

Όταν πρόκειται να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σε μορφή Microsoft Word, το HackMyResume υποστηρίζει οποιαδήποτε μηχανή PDF έχετε ήδη εγκαταστήσει, ωστόσο, για βέλτιστη απόδοση, προτιμάται να εγκατασταθεί μία από τις ακόλουθες γεννήτριες PDF: Phatom.js, wkhtmltopdf, WeasyPrint. Για να χρησιμοποιήσετε το HackMyResume, το βιογραφικό σας πρέπει ήδη να είναι σε μορφή FRESH ή JSON Resume, μετά το οποίο το πακέτο θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σε διαφορετικές μορφές. Μερικές βασικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: new, build, convert, analyse, validate and peek.

Δημιουργία επαναλήψεων σε διάφορες μορφές αρχείων μέσω JavaScript

hackmyresume build resume.json TO out/resume.all -t modern
# Generate a specific resume format
hackmyresume build resume.json TO out/resume.html
hackmyresume build resume.json TO out/resume.pdf
hackmyresume build resume.json TO out/resume.md
hackmyresume build resume.json TO out/resume.doc
hackmyresume build resume.json TO out/resume.json
hackmyresume build resume.json TO out/resume.txt
hackmyresume build resume.json TO out/resume.yml

Αναλύστε το βιογραφικό μέσω του Free JavaScript API

Ως πρόγραμμα δημιουργίας βιογραφικών ανοιχτού κώδικα, το HackMyResume σάς επιτρέπει να αναλύσετε το βιογραφικό σας για την πυκνότητα των λέξεων-κλειδιών σύμφωνα με μια κατηγορία εργασίας, να βρείτε τυχόν κενά ή επικαλύψεις και να δημιουργήσετε μια ανάλυση και για άλλες μετρήσεις.

Δωρεάν JavaScript API για μετατροπή βιογραφικού

Το HackMyResume υποστηρίζει την εξαγωγή βιογραφικού σε διαφορετικές μορφές αρχείων, όπως Markdown, LaTeX, XML, YAML, RTF, εικόνα, απλό κείμενο, Word και πολλά άλλα. Μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε ή να στείλετε email το βιογραφικό. Μέσω του προγράμματος δημιουργίας βιογραφικών, μπορείτε να συντάξετε ένα βιογραφικό σε έγγραφο Markdown, JSON ή YAML και να το εξαγάγετε ανάλογα σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται παραπάνω. Ομοίως, το HackMyResume παρέχει επίσης πρότυπα βιογραφικών από FRESH και JSON και μετατρέπει το βιογραφικό μεταξύ αυτών.

Επαναφορά της πηγής B/t RES και SON επαναλαμβάνονται μέσω JavaScript

 hackmyresume convert  TO 
hackmyresume convert resume.json TO resume-jrs.json
hackmyresume convert 1.json 2.json 3.json TO out/1.json out/2.json out/3.json
 Ελληνικά