Αναλύστε εύκολα το Microsoft® Word με το Node Office

Το Node office είναι ένα απλό, εύχρηστο πακέτο που μπορεί να εγκατασταθεί για την ανάλυση εγγράφων επεξεργασίας κειμένου.

Τι είναι το NodeOffice;

Αν ψάχνετε για ένα εύκολο πακέτο για την ανάλυση εγγράφων, το Node Office είναι ο καλύτερος τρόπος. Ως πρόγραμμα ανάλυσης αρχείων ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Node Office για οποιοδήποτε έργο Node.js, καθώς έχει αναπτυχθεί πλήρως χρησιμοποιώντας JavaScript. Το Node Office μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων εκδόσεων των Windows, Mac OS και Linux.

Ως πρόγραμμα ανάλυσης αρχείων ανοιχτού κώδικα που είναι δωρεάν για χρήση, το Node office μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των DOC, DOCX και άλλων.

Previous Next

Ξεκινώντας με το NodeOffice

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης της βιβλιοθήκης NodeOffice είναι μέσω npm. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το NodeOffice μέσω npm

npm install office 

Ανάλυση του DOCX μέσω API δωρεάν JavaScript

Το NodeOffice είναι ένα JavaScript API ανοιχτού κώδικα για την δωρεάν ανάλυση των εγγράφων του Microsoft® του Office. Είναι ένα απλό και ελαφρύ εργαλείο για την ανάλυση εγγράφων επεξεργασίας κειμένου. Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες απλές γραμμές κώδικα, μπορείτε να αναλύσετε το DOCX σας χρησιμοποιώντας JavaScript.

  1. Συμπεριλάβετε το NodeOffice
  2. Ανάλυση DOCX

Ανάλυση DOCX - JavaScript

var office = require('office');
office.parse('word.docx', function(err, data) {
    console.log(data);
});
            
 Ελληνικά