Βιβλιοθήκη .NET για Δημιουργία εγγράφων επεξεργασίας κειμένου

Το Open Source .NET API επιτρέπει την ανάγνωση, εγγραφή, χειρισμό και μετατροπή αρχείων Microsoft® Word.

Τι είναι το NPOI;

Το NPOI είναι μια έκδοση .NET του POI Java Project. Είναι μια βιβλιοθήκη .NET ανοιχτού κώδικα για ανάγνωση και εγγραφή μορφών αρχείων Microsoft® Office. Ο χώρος ονομάτων NPOI.XWPF σάς επιτρέπει να χειρίζεστε τη μορφή αρχείου DOCX.

Το NPOI σάς επιτρέπει να προσθέτετε κείμενο και παραγράφους, να εισάγετε υπερσυνδέσμους, να δημιουργείτε και να αναλύετε πίνακες, να εισάγετε εικόνες και χρησιμοποιώντας την κλάση XWPFWordExtractor μπορείτε επίσης να εξαγάγετε κείμενο από υπάρχοντα Έγγραφα Επεξεργασίας Κειμένου.

Previous Next

Ξεκινώντας με το NPOI

Αφού πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το NuGet

Εγκαταστήστε το NPOI από το NuGet

 Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Χειριστείτε το αρχείο DOCX χρησιμοποιώντας C#

Το NPOI επιτρέπει στους προγραμματιστές .NET να δημιουργούν καθώς και να τροποποιούν την επεξεργασία κειμένου από τις δικές τους εφαρμογές .NET. Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο, μπορείτε να ανοίξετε ένα υπάρχον αρχείο και να προσθέσετε αλλαγές όπως κείμενο, παραγράφους, πίνακες και άλλα.

Δημιουργία DOCX χρησιμοποιώντας NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
doc.CreateParagraph();
using (FileStream sw = File.Create("fileformat.docx"))
{
  doc.Write(sw);
}
      

Δημιουργήστε έναν πίνακα στο DOCX χρησιμοποιώντας C#

Το API επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέσουν έναν πίνακα σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου. Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα, να ορίσετε ιδιότητες πίνακα, να ορίσετε πλέγμα πίνακα και ιδιότητες πλέγματος στηλών. Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε κελιά και σειρές πίνακα χρησιμοποιώντας τις κλάσεις TableCell και TableRow αντίστοιχα. Οι ακόλουθες απλές γραμμές κώδικα μπορούν να προσθέσουν πίνακα στο έγγραφο του Word σε C#.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο DOCX χρησιμοποιώντας το XWPFDocument
 2. Προσθέστε έναν πίνακα στο έγγραφο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο doc.CreateTable() και ορίστε τους αριθμούς σειρών και στηλών ως
 3. Αποκτήστε την πρώτη σειρά και το πρώτο κελί χρησιμοποιώντας τον πίνακα.GetRow(1).GetCell(1) και προσθέστε κείμενο σε αυτό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο setText()
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FileStream() και ορίστε το όνομα του αρχείου εξόδου και τη λειτουργία αρχείου δημιουργίας

Δημιουργία πίνακα στο DOCX χρησιμοποιώντας NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFTable table = doc.CreateTable(3, 3);
table.GetRow(0).GetCell(0).SetText("File Format Developer Guide");
FileStream out1 = new FileStream("table.docx", FileMode.Create);
doc.Write(out1);
out1.Close();
      
 Ελληνικά