فشرده سازی APIهای فرمت فایل برای C

 
 

APIهای منبع باز C برای فایل های فشرده

با فرمت های فایل فشرده سازی محبوب مانند ZIP، TAR، RAR و GZIP از طریق C کار کنید

 

APIهای فرمت فایل فشرده برای C شامل

 
 فارسی