فشرده سازی APIهای فرمت فایل برای جاوا

 
 

کتابخانه‌های جاوا منبع باز برای فایل‌های فشرده

ایجاد و استخراج فرمت‌های فایل فشرده مانند ZIP، TAR، RAR و GZIP از طریق Java API

 فارسی