پست الکترونیک APIهای فرمت فایل برای جاوا

 
 

APIهای جاوا منبع باز برای فایل‌های ایمیل

خواندن، نوشتن و استخراج پیوست‌ها از فایل‌های MSG از طریق جاوا.

 فارسی