ایمیل کتابخانه سوئیفت برای ارسال و ردیابی ایمیل

کتابخانه ایمیل سوئیفت منبع باز برای ارسال ایمیل با فایل های محلی، HTML و پیوست های داده خام. هدرهای سفارشی، رونوشت/محافظه مخفی و ارسال چندین ایمیل از طریق Swift API را اضافه کنید.

در عصر دیجیتال امروز، ایمیل به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است، چه از نظر شخصی و چه از نظر حرفه ای. ارسال ایمیل به صورت برنامه‌ریزی یک نیاز رایج در برنامه‌های مختلف مانند اعلان‌ها، تأیید کاربر و اتوماسیون ارتباطات است. برای توسعه دهندگانی که با زبان برنامه نویسی Swift کار می کنند، کتابخانه Swift-SMTP ابزار ارزشمندی است. با در نظر گرفتن سادگی طراحی شده است. API کاربرپسند آن، ایجاد و ارسال ایمیل‌ها را تنها با چند خط کد برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار آسان می‌کند و برای کاربران با تمام سطوح مهارت قابل دسترسی است.

Swift-SMTP یک کتابخانه سوئیفت منبع باز است که به توسعه دهندگان نرم افزار روشی ساده و سرراست برای ارسال پیام های ایمیل با استفاده از پروتکل انتقال نامه ساده (SMTP) ارائه می دهد. این کتابخانه یک انتزاع سطح بالا را بر روی پروتکل SMTP ارائه می دهد، که به توسعه دهندگان نرم افزار امکان ادغام عملکرد ایمیل در برنامه های Swift خود را بدون پرداختن به پیچیدگی های پروتکل اساسی آسان می کند. این کتابخانه گزینه‌های سفارشی‌سازی مختلفی را ارائه می‌کند، که کاربران را قادر می‌سازد تا ظاهر ایمیل را تنظیم کنند، مانند تنظیم جزئیات فرستنده و گیرنده، موضوع، متن و موارد دیگر.

Swift-SMTP امنیت را جدی می گیرد و از ارتباطات ایمن با استفاده از رمزگذاری SSL/TLS پشتیبانی می کند و تضمین می کند که داده های ایمیل حساس در طول انتقال محافظت می شوند. API زیبا، پشتیبانی پیوست، گزینه‌های سفارشی‌سازی و ویژگی‌های امنیتی آن را به ابزاری ضروری برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار تبدیل می‌کند که به دنبال ساده‌سازی فرآیند یکپارچه‌سازی ایمیل خود هستند. همانطور که پروژه بعدی سوئیفت خود را آغاز می کنید، Swift-SMTP را به عنوان کتابخانه ای که برای ارتباط ایمیلی بی دردسر خود به کار می برید، در نظر بگیرید.

Previous Next

شروع به کار با Swift-SMTP

روش توصیه شده برای نصب Swift-SMTP از طریق CocoaPods است، لطفاً برای نصب آسان از دستور زیر استفاده کنید.

Swift-SMTP را از طریق CocoaPods نصب کنید

 // Add the following to your Podfile
pod 'SwiftSMTP', :git => 'git clone https://github.com/Kitura/Swift-SMTP.git'

Swift-SMTP را از طریق GitHub نصب کنید

 /
$ git clone https://github.com/Kitura/Swift-SMTP.git

همچنین می‌توانید آن را مستقیماً از GitHub دانلود کنید.

ایجاد و ارسال ایمیل از طریق Swift API

API منبع باز Swift-SMTP شامل پشتیبانی کامل از نوشتن و ارسال پیام های ایمیل تنها با چند خط کد در داخل برنامه های Swift است. استفاده از API بسیار آسان است و توسعه دهندگان نرم افزار را از جزئیات پیچیده ارتباطات SMTP محافظت می کند. چندین ویژگی مهم در کتابخانه برای مدیریت پیام‌های ایمیل وجود دارد، مانند افزودن پیوست‌ها به ایمیل، افزودن CC و BCC، ارسال پشتیبانی از چندین ایمیل و بسیاری موارد دیگر. مثال زیر نشان می‌دهد که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار چگونه می‌توانند پیام‌های ایمیل را از طریق کد سوئیفت به کاربران مختلف ارسال کنند.

چگونه از طریق Swift API پیام ایمیل ارسال کنیم؟

import SwiftSMTP

let smtp = SMTP(
  hostname: "smtp.example.com",
  email: "your_email@example.com",
  password: "your_email_password"
)

let message = Message(
  from: "your_email@example.com",
  to: "recipient@example.com",
  subject: "Hello from Swift-SMTP!",
  body: "This is a test email sent using Swift-SMTP."
)

do {
  try smtp.send(message: message)
  print("Email sent successfully!")
} catch {
  print("Failed to send the email: \(error)")
}

افزودن و مدیریت پیوست از طریق Swift API

ارسال پیوست‌ها با پیام‌های ایمیل یک الزام رایج است، به‌ویژه در برنامه‌هایی که با اشتراک‌گذاری فایل سروکار دارند. کتابخانه منبع باز Swift-SMTP توسعه دهندگان نرم افزار را قادر می سازد تا پیام های ایمیل را با پیوست ارسال کنند. این کتابخانه اجازه می دهد تا فایل هایی مانند تصاویر، اسناد یا حتی چند رسانه ای را بدون زحمت به ایمیل های خود پیوست کنید. مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار می‌توانند انواع مختلف فایل‌ها را به پیام ایمیل داخل برنامه‌های Swift متصل کنند.

چگونه انواع مختلف فایل‌ها را به پیام‌های ایمیل داخل برنامه‌های Swift پیوست کنیم؟

// Create a file `Attachment`
let fileAttachment = Attachment(
  filePath: "~/img.png",     
  // "CONTENT-ID" lets you reference this in another attachment
  additionalHeaders: ["CONTENT-ID": "img001"]
)

// Create an HTML `Attachment`
let htmlAttachment = Attachment(
  htmlContent: "Here's an image: ",
  // To reference `fileAttachment`
  related: [fileAttachment]
)

// Create a data `Attachment`
let data = "{\"key\": \"hello world\"}".data(using: .utf8)!
let dataAttachment = Attachment(
  data: data,
  mime: "application/json",
  name: "file.json",
  // send as a standalone attachment
  inline: false  
)

// Create a `Mail` and include the `Attachment`s
let mail = Mail(
  from: from,
  to: [to],
  subject: "Check out this image and JSON file!",
  // The attachments we created earlier
  attachments: [htmlAttachment, dataAttachment]
)

// Send the mail
smtp.send(mail)

سفارشی‌سازی و پشتیبانی امنیتی از طریق Swift

کتابخانه متن‌باز Swift-SMTP گزینه‌های سفارشی‌سازی مختلفی را ارائه می‌کند و به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار امکان می‌دهد تا ظاهر ایمیل را تنظیم کنند، مانند تنظیم جزئیات فرستنده و گیرنده، موضوع، بدنه و موارد دیگر. علاوه بر این، کتابخانه امنیت را بسیار جدی می‌گیرد و ویژگی‌های امنیتی مانند رمزگذاری TLS را در خود جای می‌دهد و تضمین می‌کند که ارتباطات ایمیل از شنود و دستکاری احتمالی محافظت می‌شود.

 فارسی