Presentation APIهای فرمت فایل برای Perl

 
 

پردازش فایل‌های PPT، PPTX و ODP از طریق APIهای Perl

ایجاد، ویرایش، دستکاری و تبدیل ارائه ها به فرمت های دیگر با کمک کتابخانه های متن باز Perl.

 فارسی