ارائه APIهای فرمت فایل برای پایتون

 
 

API های پایتون برای فرمت های فایل ارائه

خواندن، نوشتن و دستکاری فرمت‌های فایل ارائه پاورپوینت مایکروسافت از طریق APIهای منبع باز Python.

 فارسی