واژه پردازی APIهای قالب‌بندی فایل برای ++C

 
 

C++ API برای ایجاد، تغییر و تبدیل اسناد Word

برای ایجاد، تغییر، پردازش و تبدیل فایل‌های Word DOC و DOCX به سایر فرمت‌های فایل پشتیبانی شده در برنامه‌های خود، از میان درخواست‌ترین APIهای منبع باز C++ انتخاب کنید.APIهای متن باز C++ Word Processing در نحوه تعامل توسعه دهندگان نرم افزار با اسناد Word انقلابی ایجاد می کنند. این APIها مجموعه ای قوی از عملکردها را ارائه می دهند که از ایجاد، ویرایش، چاپ، ادغام، دستکاری و تبدیل اسناد Word بدون نیاز به نصب Microsoft Word بر روی سیستم پشتیبانی می کند. این به ویژه برای پردازش اسناد سمت سرور در جایی که نصب Microsoft Office امکان پذیر نیست مفید است. API ها به طور کامل از تبدیل اسناد Word، PDF و وب به سایر فرمت های فایل پشتیبانی شده مانند PDF، ODT، HTML، Markdown، EPUB و بسیاری دیگر پشتیبانی می کنند.

 فارسی