Microsoft® Word Docs را به فرمت‌های مختلف فایل تبدیل کنید

Doccelganger یک برنامه node.js است که به شما امکان می دهد اسناد Word را به فرمت های مختلف فایل تبدیل کنید. نصب آن بدون وابستگی عمده آسان است.

Doccelganger چیست؟

Doccelganger به عنوان یک منبع باز، رایگان برای دانلود مبدل سند Word، به شما امکان می دهد فایل های MS Word را به راحتی به نوع فایل های PDF، ODC، HTML یا DOCX تبدیل کنید. توسعه یافته به عنوان یک برنامه Node.js Doccelganger به شما امکان می دهد برنامه را بدون هیچ گونه وابستگی در پروژه Node.js خود نصب کنید. از طریق مبدل فایل، می‌توانید جلسات واقعی را پیاده‌سازی کنید که به شما امکان می‌دهد فایل‌های تبدیل‌شده قبلی را ببینید و یک پایگاه داده از آنها نگهداری کنید.

به طور مشابه، با Doccelganger می‌توانید مدیریت خطا را اصلاح کنید، فایل‌های موقت را پس از یک بازه زمانی مشخص حذف کنید و به جزئیات گزارش نیز دسترسی داشته باشید. Doccelganger همچنین می‌تواند برای جایگزینی محدودیت آپلود کد سختی که در اکثر مبدل‌های فایل رایج است، استفاده شود زیرا از async محدود برای هر تبدیل استفاده می‌کند.

به‌عنوان یک مبدل فایل منبع باز، می‌توانید ویژگی‌ها را برای مدیریت خطای refactor سفارشی کنید و همچنین اصلاحات فضای نام موقت را دوباره انجام دهید.

Previous Next

شروع کار با Doccelganger

روش توصیه شده برای نصب کتابخانه Doccelganger از طریق npm است. لطفا از دستور زیر برای نصب راحت استفاده کنید

Doccelganger را از طریق npm نصب کنید

npm install doccelganger 
 فارسی