NET API برای ایجاد اسناد پردازش کلمه

کتابخانه دات نت منبع باز برای ایجاد، ویرایش، جستجو یا ادغام و مدیریت سرصفحه/پانویس های سفارشی در فایل های Microsoft Word.

Word یک کتابخانه منبع باز قدرتمند مستقل دات نت است که به برنامه نویسان کامپیوتر این قابلیت را می دهد که برنامه های کاربردی خود را برای مدیریت اسناد Word توسعه دهند. این شامل پشتیبانی کامل برای ایجاد، بارگیری، اصلاح و ذخیره اسناد مایکروسافت ورد در چارچوب دات نت بدون نیاز به مجموعه های مایکروسافت آفیس Interop است.

مدیریت کتابخانه Word بسیار آسان است و می توان آن را در WinForms، WPF و ASP.NET ادغام کرد. شامل پشتیبانی کامل از ویژگی‌های مهم مختلف باز کردن و خواندن اسناد Word موجود، افزودن سرصفحه و پاورقی به DOCX، درج متن در اسناد DOCX، مهر زدن علامت‌ها به صفحات DOCX، افزودن متن به اسناد DOCX، مدیریت جداول، مدیریت ادغام نامه‌های سند Word، کار با اسناد کاری محافظت شده با رمز عبور، درج لینک به اسناد Word، درج نظر در سند DOCX و بسیاری موارد دیگر.

Previous Next

شروع کار با Word

اول از همه، شما باید .NET Framework 4.0 و Visual Studio 2010 یا جدیدتر را نصب کنید تا بتوانید به راحتی از Word استفاده کنید. 

روش توصیه شده برای نصب استفاده از GitHub است

کتابخانه Word را از GitHub نصب کنید

 https://github.com/iditectweb/word.git

NET API برای ایجاد و اصلاح اسناد Word

کتابخانه Word به برنامه نویسان دات نت این قدرت را می دهد که اسناد ورد را در برنامه های دات نت خود تولید و همچنین اصلاح کنند. پس از ایجاد سند جدید، توسعه دهندگان می توانند جداول، تصاویر و متن را تنها با چند خط کد وارد کنند. همچنین امکان درج یک سند در اسناد دیگر یا درج محتوا از اسناد دیگر به راحتی وجود دارد.

با استفاده از NET API فایل Word جدید ایجاد کنید

WordDocument document = new WordDocument();
Paragraph para = document.Sections.AddSection().Blocks.AddParagraph();
//add content below

جستجو و جایگزینی متن در فایل های Word با استفاده از سی شارپ

جستجو نقش مهمی در عملکرد هر برنامه ایفا می کند و به کاربران امکان می دهد چیزها را سریعتر پیدا کنند. کتابخانه متن باز Word به برنامه نویسان رایانه امکان می دهد متن مورد نظر را در سند Microsoft Word جستجو و کشف کنند و متن حاصل را در فایل Docx به راحتی برجسته کنند. شما می توانید فرمت هایلایت شده مانند رنگ، فرمت فونت، زیر خط، پررنگ و غیره را تنظیم کنید. همچنین امکان جستجو و جایگزینی متن در اسناد word وجود دارد.

چگونه متن را در Docx Documen va C# جستجو و برجسته کنیم؟

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Apply new highlight style 
Action action = new Action((state) =>
{
    state.HighlightColor = Colors.Yellow;
});
//Highlight all the "Page" text in the document
builder.ReplaceStyling("Page", true, true, action);
File.WriteAllBytes("HighlightText.docx", wordFile.Export(document));

هدرها و پاورقی ها را از طریق C# API به فایل های Word اضافه کنید

کتابخانه ورد منبع باز به برنامه نویسان نرم افزار امکان می دهد تنها با چند خط کد سرصفحه و پاورقی را در اسناد Microsoft Word اضافه کنند. این کتابخانه از روش‌های متعددی برای درج سرصفحه و پاورقی مانند افزودن سرصفحه/پانویس متن ساده، درج در صفحات زوج/فرد، افزودن متن و تصویر سرصفحه/پانویس، افزودن سرصفحه/پانویس به بخش‌ها و غیره پشتیبانی می‌کند.

افزودن سرصفحه و پاورقی در اسناد Word از طریق C# API

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
//Add header at the left
Header header = document.Sections[0].Headers.Add();
Paragraph paragraphHeader = header.Blocks.AddParagraph();
paragraphHeader.TextAlignment = Styles.Alignment.Left;
paragraphHeader.Inlines.AddText("simple header");
//Add footer at the right
Footer footer = document.Sections[0].Footers.Add();
Paragraph paragraphFooter = footer.Blocks.AddParagraph();
paragraphFooter.TextAlignment = Styles.Alignment.Right;
paragraphFooter.Inlines.AddText("simple footer");
File.WriteAllBytes("SimpleHeaderFooter.docx", wordFile.Export(document));

اضافه کردن متن به سند Word از طریق C# API

کتابخانه Word با استفاده آسان یک ویژگی مفید برای درج متن در اسناد MS Word Docx تنها با چند خط کد ارائه کرده است. این به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا اندازه متن، سبک فونت، وزن فونت و رنگ متن را سفارشی کنند. همچنین می‌توانید سبک پاراگراف خود را با تنظیم تراز متن، ارتفاع خط، تورفتگی خط اول، حاشیه‌ها و موارد دیگر مدیریت کنید.

اضافه کردن متن به سند Word از طریق C# API

WordDocument document = new WordDocument();
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Set global style for text and paragraph
builder.CharacterState.FontFamily = new ThemableFontFamily("Arial");
builder.CharacterState.FontSize = 16;
builder.ParagraphState.LineSpacing = 1.2;
builder.ParagraphState.FirstLineIndent = 40;
//Insert text using builder directly
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert one line with text, it will add line break automatically
builder.InsertLine("Nomal line with auto line break. ");
//So the text below will be added in a second paragraph
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert text using TextInline object
TextInline textInline = new TextInline(document);
textInline.Text = "This text content is using TextInline object. ";
textInline.FontSize = 20;
builder.InsertInline(textInline);
 فارسی