zip

 
 

C-sovellusliittymä pakkaustiedostomuodoille ja zip-arkistolle

Avaa lähdekoodin C-kirjasto luodaksesi, muokataksesi, purkaa tai poistaa tiedostoja ZIP-arkistoista. 

Avoimen lähdekoodin kannettava ZIP-kirjasto on kirjoitettu C-kielellä, jonka avulla ohjelmistokehittäjät voivat luoda ja muokata ZIP-arkistoa. Kirjasto on kirjoitettu miniz-kirjaston päälle ja kerrostoiminnot miniz v1.15 API:n päälle. Kirjaston käyttöliittymä on erittäin yksinkertainen, ja siksi käyttäjille ei tule olemaan ongelmia sen ymmärtämisessä. Kirjasto tukee täysin useita edistyneitä ZIP-pakkaukseen ja purkamiseen liittyviä ominaisuuksia, kuten uuden ZIP-arkiston luominen oletuspakkaustasolla, liittäminen olemassa olevaan ZIP-arkistoon, ZIP-arkiston purkaminen kansioon, ZIP-merkinnän purkaminen muistiin, ZIP-merkinnän purkaminen tiedostoon, kaikkien zip-tiedostojen luettelo, arkiston purkaminen tiettyyn hakemistoon ja paljon muuta.

Previous Next

Zipin käytön aloittaminen

On suositeltavaa rakentaa kirjasto CMaken kautta. Käytä seuraavaa komentoa zip-kirjaston kääntämiseen.

Käännä zip-kirjasto dynaamiseksi kirjastoksi

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -DBUILD_SHARED_LIBS=true ..
$ make

Luo uusi arkisto C-kirjaston kautta

Zip-kirjasto tarjoaa ohjelmistokehittäjille mahdollisuuden luoda uuden zip-arkiston oletuspakkaustasolla omissa sovelluksissaan. Se mahdollistaa myös olemassa olevan zip-arkiston muokkaamisen helposti. Voit helposti lisätä uusia tiedostoja tai valita ja purkaa tiedoston haluamaasi paikkaan. Tiedoston lisääminen arkiston käyttäjille edellyttää tiedoston nimen ja täydellisen polun määrittämistä.

Sisällön purkaminen ZIP-arkistosta

Avoimen lähdekoodin zip-kirjaston avulla ohjelmoijat voivat helposti purkaa arkiston sisällön kansioon muutamalla C-komennolla. Se tarjoaa toiminnot joko kaiken arkiston sisällä olevan tai vain joidenkin tiettyjen tiedostojen purkamiseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi anna aina arkiston sisällä olevan tiedoston täydellinen polku sen purkamista varten.

Lisää ZIP-arkiston hallintaa

Zip-kirjasto tarjoaa useita tärkeitä ominaisuuksia ZIP-arkiston sisällön parempaan hallintaan. Käytettävissä on useita menetelmiä ja ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat saada täydelliset tiedot arkistosta ennen sen sisällön purkamista. Se tukee ominaisuuksia, kuten arkiston tiedostojen määrän laskeminen, kaikkien arkiston tiedostojen iterointi, vain valitut tiedostot poimiminen, tiedostojen poistaminen arkistosta ja paljon muuta.

 Suomen