1. Tuotteet
 2.   PDF
 3.   GO
 4.   Aspose.PDF Cloud Go SDK

Aspose.PDF Cloud Go SDK

 
 

GO Cloud SDK PDF-tiedostojen luomiseen ja muuntamiseen

Johtava REST-sovellusliittymä PDF-tiedostojen luomiseen, muokkaamiseen, manipulointiin ja viemiseen HTML-, PCL-, XPS-, TIFF-, JPEG-, SVG- ja muihin muotoihin ilman Adobe Acrobatia.

Aspose.PDF Cloud on tehokas REST-sovellusliittymä, jonka avulla ohjelmistokehittäjät voivat luoda, muokata, merkitä, muuntaa ja käsitellä PDF-tiedostoja pilvessä. Aspose.PDF Cloud Go SDK on tarjonnut erittäin yksinkertaisen ja tehokkaan tavan antaa Go-kehittäjille mahdollisuuden käyttää Aspose.PDF-tiedostoa. Cloud API käsittelee PDF-dokumentteja sovellusten sisällä. Go SDK:n avulla ohjelmistokehittäjät voivat helposti muuntaa PDF-tiedostoja useisiin tiedostomuotoihin, mukaan lukien XLS, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, MobiXML, JPEG, EMF, PNG, BMP, GIF, TIFF, teksti ja paljon muuta. . Kirjasto tukee myös muiden kuin PDF-tiedostojen muuntamista PDF-muotoon Go-sovelluksissa.

Aspose.PDF Cloud Go SDK on erittäin joustava ja sisältää hyödyllisiä toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa erilaisia toimintoja PDF-tiedostoille, kuten luoda uusia PDF-dokumentteja, muuntaa PDF-tiedostoja eri muotoihin, lisätä vesileimoja ja huomautuksia PDF-tiedostoihin, sivujen lisääminen tai poistaminen, tekstin tai kuvien päivittäminen, suojausoikeuksien määrittäminen, kommenttien lisääminen ja paljon muuta. Ohjelmistokehittäjät voivat käyttää SDK:ta PDF-lomakkeiden käsittelyyn, mukaan lukien lomakkeiden luomiseen, täyttämiseen ja lähettämiseen. Kehittäjät voivat myös suorittaa PDF-optimointitoimintoja, kuten pienentää PDF-tiedoston kokoa, poistaa käyttämättömiä resursseja ja optimoida kuvia.

Aspose.PDF Cloud Go SDK:n avulla ohjelmoijat voivat poimia helposti erilaisia PDF-dokumenttien osia, kuten poimia PDF-dokumenttien huomautuksia ja kuvia, mukaan lukien GIF-, JPEG-, PNG- ja TIFF-muodot, ja tallentaa ne valitsemaasi paikkaan. Toinen SDK:n tukema hieno ominaisuus on OCR-tasojen lisääminen PDF-tiedostoihin ja haettavien asiakirjojen luominen skannatuista PDF-tiedostoista. SDK:lla on laaja valikoima PDF-tiedostojen luomiseen, muokkaamiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja toimintoja, ja se voi auttaa sinua rakentamaan kehittyneitä PDF-pohjaisia sovelluksia pilveen.

Previous Next

Aspose.PDF Cloud Go SDK:n käytön aloittaminen

Suositeltu tapa asentaa Aspose.PDF Cloud Go SDK on GitHub. Käytä seuraavaa komentoa sujuvaan asennukseen.

Asenna Aspose.PDF Cloud Go SDK GitHubin kautta

 go get -u github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/v23

Voit ladata kirjaston suoraan Aspose.PDF-tuotesivulta

Luo PDF-dokumentteja muista muodoista Go:n kautta

Aspose.PDF Cloud Go SDK tarjoaa täydellisen tuen PDF-dokumenttien luomiseen ja hallintaan pilvipohjaisissa sovelluksissa. Kirjastossa on lukuisia ominaisuuksia PDF-tiedostojen luomiseen muista tiedostomuodoista, kuten PDF-tiedostojen luominen kuvista, HTML, JPEG, PNG, TIFF, XML ja monet muut Go REST API:iden avulla. Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka tyhjiä PDF-dokumentteja luodaan Go-komennoilla.

Luo tyhjä PDF-tiedosto Go REST API:n kautta

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "input.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

options := map[string]interface{}{
	"storage": "First Storage",
}

//Create empty document
documentResponse, response, _ := client.PdfApi.PutCreateDocument(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentResponse.Document.Pages.List[0].Id)

Muunna PDF-asiakirja muihin muotoihin Golla

PDF-dokumenttien muuntaminen toiseen tiedostomuotoon on yleinen tehtävä, joka monien kehittäjien on suoritettava. Aspose.PDF Cloud Go SDK on auttanut ohjelmistokehittäjiä tarjoamalla täydelliset toiminnot PDF-dokumenttien lataamiseen ja muuntamiseen lukuisiin muihin tuettuihin tiedostomuotoihin. SDK tukee muuntamista EPUB-, HTML-, MHT-, PCL-, DOC-, PDFA-, PPTX-, SVG-, TIFF-, XLS-, XLSX-, XML-, XPS-, PS PCL-, BMP-, EMF-, GIF-, JPEG-, PNG-, TIFF- ja moniin muihin muotoihin. Ohjelmistokehittäjät voivat myös ladata tuloksena olevan tiedoston tallennustilaan ja käyttää sitä omien tarpeidensa mukaan. Seuraava esimerkki näyttää, kuinka PDF muunnetaan Doc-tiedostomuotoon Go-sovelluksissa.

Muunna PDF DOC-tiedostoksi Go REST API:n kautta

import (
 "github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/pdf_api"
)

pdfApi, err := pdf_api.NewPdfApi("Client ID", "Client Secret", "API Version")

convertToFormatRequest := pdf_api.ConvertToFormatRequest{Name: "input.pdf", Format: "doc"}
response, err := pdfApi.ConvertToFormat(ctx, convertToFormatRequest)
It
// Save the output DOC file:

outputFile, err := os.Create("output.doc")
defer outputFile.Close()

io.Copy(outputFile, response)

Lisää ja hallitse kuvaa PDF-muodossa Go API:n kautta

Aspose.PDF Cloud Go SDK on tarjonnut hyödyllisiä ominaisuuksia PDF-dokumenttien erityyppisten kuvien käsittelyyn Go REST API:n avulla. SDK sisältää tuen suosituille kuvatiedostomuodoille, kuten BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF ja paljon muuta. Kirjastossa on useita tärkeitä ominaisuuksia PDF-tiedostojen kuvien käsittelyyn, kuten uusien kuvien lisääminen PDF-tiedostoon, kuvatietojen lukeminen, olemassa olevien kuvien korvaaminen PDF-tiedostossa, tietyn kuvan purkaminen PDF-tiedostosta, asiakirjakuvien vieminen toiseen muotoon. , ja paljon muuta. Seuraava esimerkki näyttää, kuinka ohjelmistokehittäjät voivat korvata olemassa olevan kuvan PDF-dokumenttien sisällä Go-komentojen avulla.

Kuinka korvata kuvia PDF-dokumentissa Go API:n kautta?

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

imageFile := "butterfly.jpg"
imageFilePath := "data/butterfly.jpg"

imageID := "GE5TKOBSGI2DWMJQHAWDOMRMGEYDSLBXGM"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

// Upload image
imgFile, _ := os.Open(imageFilePath)
_, _, err2 := client.PdfApi.UploadFile(imageFile, imgFile, nil)
if err2 != nil {
 fmt.Println(err2)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage":    "First Storage",
 "imageFilePath": imageFile,
 "image":     imgFile,
}

//Replace image
imageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutReplaceImage(fileName, imageID, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(imageResponse.Image.Id)

Hallinnoi PDF-sivuja Go REST API:n kautta

Aspose.PDF Cloud Go SDK:n avulla tietokoneohjelmoijat voivat helposti käsitellä PDF-sivuja omissa Go-pilvisovelluksessaan. SDK sisältää useita tärkeitä ominaisuuksia sivujen käsittelyä varten, kuten uusien sivujen lisääminen PDF-tiedostoihin, PDF-sivutietojen hakeminen, sivujen siirtäminen uuteen paikkaan PDF-tiedostoissa, ei-toivottujen PDF-sivujen poistaminen, PDF-tiedoston sivun muuntaminen kuvamuotoon, sivun hakeminen PDF-tiedostojen lukumäärä, PDF-sivun allekirjoittaminen, PDF-sivumäärän saaminen ja paljon muuta. Seuraava esimerkki näyttää, kuinka uusi sivu lisätään PDF-dokumenttiin Go-sovelluksissa.

Lisää uusi sivu PDF-dokumenttiin Go REST API:n kautta

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload 1st document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage": "First Storage",
}

//Add new page to PDF doc
documentPageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutAddNewPage(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentPageResponse.Pages.List[0].Id)

 Suomen