Esittely Java-tiedostomuotojen sovellusliittymät

 
 

Java-ratkaisut esitystiedostomuodoille

Lue, kirjoita, manipuloi ja muunna Microsoft PowerPoint -esityksiä muihin muotoihin käyttämällä avoimen lähdekoodin sovellusliittymiä.

 Suomen