Avoimen lähdekoodin C++-kirjasto Excel-laskentataulukolle 

Lue, kirjoita, muokkaa ja muunna Microsoft® Excel-laskentataulukkotiedostoja avoimen lähdekoodin C++ API:n kautta.

Mikä on OpenXLSX?

OpenXLSX on avoimen lähdekoodin C++-kirjasto, joka antaa ohjelmoijille mahdollisuuden lukea, kirjoittaa, luoda ja muokata Excel-tiedostoja sekä tietojen muotoilua pienemmillä riippuvuuksilla. Se on työn alla ja sen tavoitteena on tarjota kaikki tärkeät ominaisuudet laskentataulukoiden luomiseen ja käsittelyyn.

OpenXLSX tukee useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten laskentataulukkotiedostojen luomista, avaamista ja tallentamista, solujen sisällön lukemista tai kirjoittamista ja muokkaamista, solujen ja solualueiden kopioimista, laskentataulukoiden kopioimista ja monia muita. OpenXLSX voidaan rakentaa ja käyttää useilla alustoilla, kuten Windows, Linux ja Linux.

Previous Next

OpenXLSX:n käytön aloittaminen

Nykyinen vakaa versio on saatavilla CRANissa. Käytä seuraavaa komentoa asentaaksesi sen.

Asenna OpenXLSX CRAN:in kautta

 install.packages("openxlsx", dependencies = TRUE) 

Kehitysversio

install.packages("openxlsx", dependencies = TRUE) 
 require(devtools)
 install_github("ycphs/openxlsx")
 

C++ API laskentataulukkotiedostojen luomiseen ja muokkaamiseen

Avoimen lähdekoodin API OpenXLSX:n avulla ohjelmoijat voivat luoda Excel-laskentataulukon tyhjästä. Se tarjoaa myös tukea olemassa olevan laskentataulukon muokkaamiseen helposti. Jos haluat muokata olemassa olevaa tiedostoa, sinun on avattava se ja lisättävä tiedot, jotka haluat sisällyttää tiedostoihin. Voit luoda uuden laskentataulukon ja lisätä sen tyhjään työkirjaan, lisätä siihen tietoja ja paljon muuta. Voit myös antaa taulukolle nimen ja lisätä siihen sisältöä. Seuraavien vaiheiden avulla voit luoda Microsoft Excel -asiakirjan C++:ssa

Luo Excel-asiakirja C++:lla

 1. Alusta XLDocument-objekti
 2. Luo asiakirja
 3. Lisää laskentataulukko asiakirjaan
 4. Lisää tekstiä soluun
 5. Tallenna asiakirja

Luo Excel helposti - C++

// initialize XLDocument
XLDocument doc;
// create document
doc.create("./Demo01.xlsx");
// add worksheet
auto wks = doc.workbook().worksheet("Sheet1");
// add text
wks.cell(XLCellReference("A1")).value() = " Hello OpenXLSX! ";
// save document
doc.save();
         

Suojaa työkirja tai laskentataulukko

Evert-organisaatiot tekevät lujasti töitä kerätäkseen tarvittavat tiedot eivätkä halua kenenkään leikkiä heidän tiedoillaan. OpenXLSX tarjoaa kehittäjille toiminnot, jotka estävät ihmisiä muokkaamasta työkirjan eri osia. Voit suojata sen antamalla salasanan rajoittaaksesi kuka voi jopa avata sen. On aina hyödyllistä suojata työkirjan tietty osa ja antaa käyttäjien tehdä tarvittaessa muutoksia muihin osiin.

Suojaa Excel-työkirja muutoksilta C++:n kautta

wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "S1")
writeDataTable(wb, 1, x = iris[1:30, ])
# Formatting cells / columns is allowed , but inserting / deleting columns is protected:
protectWorksheet(wb, "S1",
protect = TRUE,
lockFormattingCells = FALSE, lockFormattingColumns = FALSE,
lockInsertingColumns = TRUE, lockDeletingColumns = TRUE
)
# Remove the protection
protectWorksheet(wb, "S1", protect = FALSE)
## Not run:
saveWorkbook(wb, "pageSetupExample.xlsx", overwrite = TRUE)

Hallitse laskentataulukon sarakkeiden leveyksiä

Avoimen lähdekoodin API OpenXLSX:n avulla ohjelmiston ohjelmoijat voivat asettaa laskentataulukon sarakkeiden leveydet tiettyyn leveyteen tai "automatiikkaan" automaattista leveyden koon määritystä varten. Voimme käyttää widths = "auto" -funktiossa setColWidths sarakkeen automaattisen leventämiseksi tietojen perusteella. Voit myös käyttää solujen yhdistämistä luodaksesi otsikon tietokehyksen sarakeotsikoille. Se tarjoaa myös ominaisuuksia sarakkeiden piilottamiseen.

 Suomen