Xlnt

 
 

Monialustainen C++-kirjasto Excel-laskentataulukolle 

Avoimen lähdekoodin API mahdollistaa Microsoft Excel XLSX -laskentataulukkotiedostojen lukemisen, kirjoittamisen, muokkaamisen ja viemisen C++ API:n kautta.

Xlnt on moderni avoimen lähdekoodin C++-kirjasto, joka tarjoaa ominaisuuksia XLSX-laskentataulukkotiedostojen käsittelyyn. Sen avulla ohjelmistokehittäjät voivat lukea ja kirjoittaa laskentataulukkotiedostoja XLSX-tiedostoista tai niihin. 10. toukokuuta 2017 Xlnt-version 1.0 ensimmäinen julkinen julkaisu oli saatavilla julkiseen käyttöön. Viimeaikainen työ keskittyy enimmäkseen yhteensopivuuden parantamiseen ja parempaan suorituskykyyn.

Xlnt-kirjasto tarjoaa toimintoja moniin tärkeisiin ominaisuuksiin, kuten Excel-tyylisten työkirjojen ja numerotyylisten työkirjojen luomiseen, salattujen työkirjojen luomiseen, Excelin binaariseen työkirjaan, asiakirjan ominaisuuksiin, hyperlinkkien tukeen, sivujen marginaaleihin, kommentteihin, solutyyleihin ja moniin muihin.

Previous Next

Xlnt:n käytön aloittaminen

Seuraavat vaiheet päivittävät kääntäjän ja määrität sopivat ympäristömuuttujat.

Asenna PIP-komento

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gcc-6 g++-6
export CC=/usr/bin/gcc-6 
export CXX=/usr/bin/g++-6

C++ API lukemiseen olemassa olevasta XLSX-laskentataulukosta

Avoimen lähdekoodin Xlnt-kirjasto tarjoaa toiminnot olemassa olevan XLSX-laskentataulukon lukemiseen C++-sovelluksissa. Sen avulla kehittäjät voivat myös tulostaa merkkijonoarvot näytölle. Lisäksi, kun olet lukenut sisällön, voit myös viedä sisällön tiedostoon ja tallentaa valitsemaasi paikkaan.

Lue XLSX-laskentataulukkoa C++ API:n kautta

int main()
{
  xlnt::workbook wb;
  wb.load("/home/timothymccallum/test.xlsx");
  auto ws = wb.active_sheet();
  std::clog << "Processing spread sheet" << std::endl;
  for (auto row : ws.rows(false)) 
  { 
    for (auto cell : row) 
  { 
    std::clog << cell.to_string() << std::endl;
  }
  }
  std::clog << "Processing complete" << std::endl;
  return 0;
}

Käytä muotoilua ja tyyliä Excel-laskentataulukossa

Xlnt-kirjaston avulla ohjelmoijat voivat soveltaa muotoiluja ja tyylejä tietoihinsa Excel-laskentataulukon sisällä. Xlnt-muoto vastaa soluun käytettyjä tasaus-, reunus-, täyttö-, fontti-, numeromuoto- ja suojausasetuksia. Toisaalta tyyli on nimetty tyyli, joka on luotu Excelin "Solutyylit"-pudotusvalikosta. Sillä on oltava nimi ja valinnaisesti tasaus, reunus, täyttö, fontti, numeromuoto ja suojaus. Solulla voi olla sekä muoto että tyyli.

Käytä numeromuotoilua C++ API:n kautta

#include 
#include 
int main()
{
  xlnt::workbook wb;
  auto cell = wb.active_sheet().cell("A1");
  cell.number_format(xlnt::number_format::percentage());
  cell.value(0.513);
  std::cout << cell.to_string() << std::endl;
  return 0;
}

Tehtävätaulukon sivumarginaalien asettaminen

Avoimen lähdekoodin Xlnt:n avulla ohjelmoijat voivat käyttää sivumarginaaleja Excel-laskentataulukkosivulle omissa C++-sovelluksissaan. Sivumarginaalit määrittävät, kuinka paljon tyhjää aluetta tulee jättää Excel-laskentataulukon tietojen ympärille. Ne tarjoavat visuaalisen reunuksen käyttäjän tulostetuille sivuille ja alueen, jossa sivua voidaan pitää tai sitoa.

 Suomen