ספר אלקטרוני ממשקי API של פורמט קבצים עבור JavaScript

 
 

ממשקי API של JavaScript בקוד פתוח עבור פורמטים של קבצים אלקטרוניים

קריאה, כתיבה והמרה של פורמטי קבצים של ספר אלקטרוני באמצעות JavaScript.

 

ממשקי API של פורמטים של קבצים אלקטרוניים עבור JavaScript כוללים

 
 עִברִית