תמונה ממשקי API של פורמט קבצים עבור C

 
 

ממשקי API של קוד פתוח C לעיבוד תמונה 

יצירה, עריכה, מניפולציה והמרה של פורמטים של קבצי תמונה באמצעות ספריות

 עִברִית