תמונה ממשקי API של פורמט קבצים עבור C++

 
 

ממשקי API של C++ בקוד פתוח לעיבוד תמונה 

צור, ערוך, המר ועשה מניפולציה של פורמטים של קבצי תמונה באמצעות C++.

 עִברִית