יצירת קבצי PDF באמצעות ממשק API של JavaScript בחינם

ספריית JavaScript Pure קוד פתוח תומכת ביצירת מסמכי PDF ובמניפולציה עבור Node ודפדפן אינטרנט.

PDFMake היא ספריית JavaScript בקוד פתוח חזקה מאוד המאפשרת למפתחי תוכנה לטפל במשימות הקשורות להפקת מסמכי PDF ולמניפולציה באמצעות פקודות JavaScript. הדבר הגדול בספריה הוא שאתה יכול לציין בקלות את הנתונים ליצירת PDF באמצעות פורמט אובייקט הגדרת מסמך.

ספריית PDFmake שילבה תמיכה במספר תכונות חשובות הקשורות לטיפול במסמכי PDF כגון הוספת תמונות ותוכן טקסט למסמכי PDF, גלישת שורות, יישור טקסט, הכנסה וניהול טבלאות, שימוש בסגנונות, הוספת כותרות עליונות ותחתונות של עמודים, כיוון עמוד ושולי עמודים. תמיכה, הטמעת גופנים וגרפיקה, יצירת טבלאות תוכן, תמיכה במעבר דפים ועוד רבים אחרים.

הספרייה יציבה מאוד וניתן להשתמש בה בקלות על הלקוח וגם בצד השרת. זה ניתן להרצה בדפדפן וב-Node.js. הוא כלל תמיכה במספר דפדפנים פופולריים כגון Internet Explorer 10+, Edge 12+, Firefox, Chrome, Opera, Safari, וכן הלאה.

Previous Next

תחילת העבודה עם PDFMake

PDFMake זמין ב-npm, אתה יכול להוריד אותו בקלות ולהתקין אותו במחשב שלך. אנא השתמש בפקודה הבאה להתקנה חלקה.

התקן PDFMake באמצעות bower

bower install pdfmake

צור קבצי PDF באמצעות ספריית JavaScript

ספריית הקוד הפתוח JavaScript PDFMake מקלה על מתכנתי תוכנה ליצור מסמכי PDF בתוך האפליקציות שלהם באמצעות קוד JavaScript. הספרייה העניקה מערך שלם של תכונות לעבודה עם קבצי PDF, כגון בחירת סוגי גופנים עם גודל, צבע ועיצוב, הוספת עמוד חדש, הוספת עמודות, הוספה והחלה של סגנונות, הוספת טבלאות, מחיקת עמודים לא רצויים ועוד. יותר.

הוסף כותרות עליונות ותחתונות לקובץ PDF

כותרות עליונות ותחתונות הן חלקים שימושיים מאוד במסמכי PDF וניתן להשתמש בהם כדי לכלול את החלק הזה מהתוכן שמשתמשים רוצים שיופיע בכל עמוד של מסמך כמו שם מחבר, כותרת מסמך, מספרי עמודים, לוגו ועוד הרבה יותר. ספריית JavaScript PDFMake סיפקה תמיכה מלאה להוספה ושינוי של כותרות עליונות ותחתונות למסמך PDF. הוא תומך בתכונות כמו הוספת כותרת עליונה/תחתונה חוזרת, הוספת תמונות בכותרת עליונה/תחתונה, הוספת מספרי עמודים ועוד ועוד.

כותרות עליונות ותחתונות ל-PDF באמצעות JavaScript

 var docDefinition = {
 header: 'simple text',
 footer: {
 columns: [
  'Left part',
  { text: 'Right part', alignment: 'right' }
 ]
 },
 content: (...)
};

הוספת תמונות לקבצי PDF

ספריית JavaScript בקוד פתוח PDFMake סיפקה תמיכה מלאה להוספה ושינוי של תמונות בתוך קובצי PDF באמצעות פקודות JavaScript. הספרייה סיפקה תכונות להגדרת רוחב וגובה תמונה, התאמת תמונה בתוך מלבן, קריאה לתמונה באמצעות כתובות URL, שינוי קנה מידה של התמונה ומתיחת תמונה. אם אתה רוצה להשתמש באותה תמונה במספר צמתים, אתה צריך לשים אותה במילון התמונות ופשוט לקרוא לה בשמה.

הוסף תמונות ל-PDF באמצעות JavaScript

 var docDefinition = {
 content: [
 {
  // you'll most often use dataURI images on the browser side
  // if no width/height/fit is provided, the original size will be used
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...'
 },
 {
  // if you specify width, image will scale proportionally
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  width: 150
 },
 {
  // if you specify both width and height - image will be stretched
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  width: 150,
  height: 150
 },
 {
  // you can also fit the image inside a rectangle
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  fit: [100, 100]
 },
 {
  // if you reuse the same image in multiple nodes,
  // you should put it to to images dictionary and reference it by name
  image: 'mySuperImage'
 },
 {
  image: 'myImageDictionary/image1.jpg'
 },
 {
  // in browser is supported loading images via url from reference by name in images
  image: 'snow'
 },
 {
  image: 'strawberries'
 },
 ],
 images: {
 mySuperImage: 'data:image/jpeg;base64,...content...',
 snow: 'https://picsum.photos/seed/picsum/200/300',
 strawberries: {
  url: 'https://picsum.photos/id/1080/367/267'
  headers: {
  myheader: '123',
  myotherheader: 'abc',
  }
 }
 }
};

כיוון עמוד ותמיכה בשוליים

ספריית JavaScript החינמית PDFMake כללה תמיכה בהגדרת גודל עמוד, כיוון עמוד וכן שולי עמוד בתוך אפליקציות JavaScript. כדי להגדיר את גודל העמוד עליך לספק את הרוחב והגובה של העמוד החדש. כברירת מחדל, הספרייה משתמשת בכיוון עמוד לאורך אך יכולה בקלות להגדיר אותו לרוחב עם קוד חד-שורה. זה גם מספק תמיכה בהגדרת שולי עמודים ומאפשר למשתמשים לשלוט באופן דינמי על מעברי עמודים. הוא תומך בשוליים שמאלה, עליון, ימין, תחתון כמו גם אופקי ואנכי.

בנה את הספרייה עבור המהדר

 
var dd = {
	content: [
		{
			stack: [
				'This header has both top and bottom margins defined',
				{text: 'This is a subheader', style: 'subheader'},
			],
			style: 'header'
		},
		{
			text: [
				'Margins have slightly different behavior than other layout properties. They are not inherited, unlike anything else. They\'re applied only to those nodes which explicitly ',
				'set margin or style property.\n',
			]
		},
		{
			text: 'This paragraph (consisting of a single line) directly sets top and bottom margin to 20',
			margin: [0, 20],
		},
		{
			stack: [
				{text: [
						'This line begins a stack of paragraphs. The whole stack uses a ',
						{text: 'superMargin', italics: true},
						' style (with margin and fontSize properties).',
					]
				},
				{text: ['When you look at the', {text: ' document definition', italics: true}, ', you will notice that fontSize is inherited by all paragraphs inside the stack.']},
				'Margin however is only applied once (to the whole stack).'
			],
			style: 'superMargin'
		},
	],
	styles: {
		header: {
			fontSize: 18,
			bold: true,
			alignment: 'right',
			margin: [0, 190, 0, 80]
		},
		subheader: {
			fontSize: 14
		},
		superMargin: {
			margin: [20, 0, 40, 0],
			fontSize: 15
		}
	}
}

הכנס טבלאות ל-PDF באמצעות JavaScript

ספריית הקוד הפתוח PDFMake מאפשרת למתכנתי מחשבים להכניס ולעדכן טבלאות בתוך קובצי PDF. הספרייה תומכת בתכונות מתקדמות שונות לטיפול בעמודות ובתאים של שורות הטבלה. הוא כולל תמיכה ביישור טבלה, גבולות טבלה בסגנון, הגדרת רוחב באחוזים, סיבוב טבלאות, הגדרת שורת כותרת טבלה בעמוד חדש ועוד רבים נוספים.

בנה את הספרייה עבור המהדר

 var docDefinition = {
 content: [
 {
  layout: 'lightHorizontalLines', // optional
  table: {
  // headers are automatically repeated if the table spans over multiple pages
  // you can declare how many rows should be treated as headers
  headerRows: 1,
  widths: [ '*', 'auto', 100, '*' ],
  body: [
   [ 'First', 'Second', 'Third', 'The last one' ],
   [ 'Value 1', 'Value 2', 'Value 3', 'Value 4' ],
   [ { text: 'Bold value', bold: true }, 'Val 2', 'Val 3', 'Val 4' ]
  ]
  }
 }
 ]
};
pdfMake.createPdf(docDefinition, tableLayouts, fonts, vfs)
// tableLayouts, fonts and vfs are all optional - falsy values will cause
 עִברִית