1. Termékek
 2.   Táblázat
 3.   .NET
 4.   NetOffice
 
  

Ingyenes .NET-könyvtár táblázatkezelő dokumentumok létrehozásához

Excel-fájlok olvasása, írása, manipulálása és konvertálása a nyílt forráskódú .NET API-n keresztül.

A NetOffice API lehetővé teszi a .NET fejlesztők számára az Excel-fájlok olvasását, írását, manipulálását és konvertálását a nyílt forráskódú .NET API-n keresztül. Az API lehetővé teszi a Microsoft Excel-táblázatok automatizálását és a Microsoft Excel-bővítmények fejlesztését. Az API használatával a fejlesztő az MS Office 2000-es, 2002-es, 2003-as, 2007-es, 2010-es, 2013-as és 2016-os verzióiban található összes beállítást használja. Az API a COM-architektúrára támaszkodik, ahol a COM-proxy objektumokat lekéri az alkalmazásban.

A Microsoft Excel dokumentumokkal való munkavégzéshez szükség van az ExcelApi.dll fájlra OfficeApi.ddl, VBIDEApi.dll és NetOffice.dll függőséggel. Minden Office-alkalmazás olyan típusokat használ, amelyeket más összetevők/típuskönyvtárak határoznak meg. Ezek a függő típusú könyvtárak ezért független összeállításként vannak megadva. Minden összeállításhoz szükség van a NetOffice.dll összeállításra is.

Previous Next

A NetOffice használatának első lépései

Először is rendelkeznie kell a .NET-keretrendszer 4.5-ös vagy újabb verziójával. Ezt követően, kérjük, töltse le manuálisan az adattárat a GitHub webhelyről, vagy telepítse a NuGetről.

A NetOffice telepítése a NuGetből

 Install-Package NetOfficeFw.Excel

Adjon hozzá alakzatokat az Excelben az ingyenes C# API használatával

A NetOffice lehetővé teszi a .NET-programozók számára, hogy programozottan adjanak hozzá alakzatokat a Microsoft Excel-táblázatokhoz. Ha először alakzatokat szeretne hozzáadni az Excel fájlhoz, inicializálnia kell egy Excel.Application-t, és ki kell kapcsolnia az üzenetdobozokat. Az Excel alkalmazás elindítása után új dokumentumot adhat hozzá az ExcelApplication.Workbooks.Add() metódussal. Az újonnan létrehozott Excel-fájlba a workSheet.Cells[1, 1].Value tulajdonsággal illeszthet be szöveget, és a WorkSheet.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape32pointStar, 10, 50, 200, 20) metódussal alakzatot adhat hozzá.

Insert Shapes to Excel Spreadsheet File keresztül C#

  // start excel and turn off msg boxes
  Excel.Application excelApplication = new Excel.Application();
  excelApplication.DisplayAlerts = false;
  // create a utils instance, not need for but helpful to keep the lines of code low
  CommonUtils utils = new CommonUtils(excelApplication);
  // add a new workbook
  Excel.Workbook workBook = excelApplication.Workbooks.Add();
  Excel.Worksheet workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets[1];
  workSheet.Cells[1, 1].Value = "NetOffice Excel Example 04";
  // create a star
  Excel.Shape starShape = workSheet.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape32pointStar, 10, 50, 200, 20);
  // create a simple textbox
  Excel.Shape textBox = workSheet.Shapes.AddTextbox(MsoTextOrientation.msoTextOrientationHorizontal, 10, 150, 200, 50);
  textBox.TextFrame.Characters().Text = "text";
  textBox.TextFrame.Characters().Font.Size = 14;
  // create a wordart
  Excel.Shape textEffect = workSheet.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.msoTextEffect14, "WordArt", "Arial", 12,
                                        MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse, 10, 250);
  // save the book 
  string workbookFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example04", DocumentFormat.Normal);
  workBook.SaveAs(workbookFile);
  // close excel and dispose reference
  excelApplication.Quit();
  excelApplication.Dispose();
  / show end dialog
  HostApplication.ShowFinishDialog(null, workbookFile);

Hozzon létre egy diagramot Excelben a C# használatával

A NetOffice lehetővé teszi a .NET programozók számára, hogy programozottan grafikonokat adjanak hozzá a Microsoft Excel fájlhoz. Diagramok hozzáadásához Excel fájlba; először inicializálnia kell egy Excel.Application-t, és ki kell kapcsolnia az üzenetdobozokat, és új munkalapot kell hozzáadnia az xcelApplication.Workbooks.Add() metódussal. Az Excel.ChartObject inicializálásával és az ((Excel.ChartObjects)workSheet.ChartObjects()).Add(70, 100, 375, 225) metódussal grafikonokat szúrhat be az újonnan létrehozott excel fájlba. Beállíthatja az adatforrást az újonnan létrehozott diagramot a Chart.SetSourceData() metódussal

Adjon Chartot az Excel munkalaphoz C# API

  // start excel and turn off msg boxes
  Excel.Application excelApplication = new Excel.Application();
  excelApplication.DisplayAlerts = false;
  // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
  CommonUtils utils = new CommonUtils(excelApplication);
  // add a new workbook
  Excel.Workbook workBook = excelApplication.Workbooks.Add();
  Excel.Worksheet workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets[1];
  // we need some data to display
  Excel.Range dataRange = PutSampleData(workSheet);
  // create a nice diagram
  Excel.ChartObject chart = ((Excel.ChartObjects)workSheet.ChartObjects()).Add(70, 100, 375, 225);
  chart.Chart.SetSourceData(dataRange);
  // save the book 
  string workbookFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example05", DocumentFormat.Normal);
  workBook.SaveAs(workbookFile);
  // close excel and dispose reference
  excelApplication.Quit();
  excelApplication.Dispose();
  // show end dialog
  HostApplication.ShowFinishDialog(null, workbookFile);
 Magyar