1. Termékek
  2.   Táblázat
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

C# .NET API Excel-táblázatok létrehozásához és konvertálásához

A hasznos Python-könyvtár lehetővé teszi a fejlesztők számára a Microsoft Excel táblázatok programozott létrehozását, szerkesztését, kezelését és konvertálását.

Aspose.Cells for Python .NET-en keresztül egy nagyon hasznos és rugalmas könyvtár, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára és programozottan, Python kóddal kezelheti a Microsoft Excel fájlokat. A könyvtár a Microsoft Excel fájlformátumok széles skáláját támogatja, beleértve az XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM stb. Ez a könyvtár a .NET keretrendszerre épül, és könnyen használható felületet biztosít a Python fejlesztők számára az Aspose.Cells könyvtár funkcióinak eléréséhez.

Aspose.Cells for Python a .NET API-n keresztül jól dokumentált, rengeteg példával és mintakóddal segíti a fejlesztőket az indulásban. A könyvtárnak több fontos funkciója is van, mint például új munkalapok hozzáadása, munkalapok másolása vagy mozgatása a munkafüzetek között, automatikus szűrők létrehozása, megjegyzések hozzáadása Excel cellákhoz, munkalapok renderelése raszteres képekhez, munkalapok PDF-be renderelése, adatrendezés megvalósítása, számítások összetett Excel-képletek, hiperhivatkozások beszúrása adatok összekapcsolásához, munkalapok védelme/védelmének megszüntetése, pivot táblázatok és pivot diagramok létrehozása, fájlok titkosítása, oldaltájolás beállítása, oldalméretezés, papírméret beállítása, minden karakter formázása és még sok más.

Aspose.Cells for Python .NET-en keresztül nagyon könnyen kezelhető, és megkönnyíti a szoftverfejlesztők munkáját azáltal, hogy átfogó funkciókat biztosít számukra az Excel-fájlok létrehozásához, olvasásához, írásához, nyomtatásához, exportálásához és kezeléséhez. A könyvtár Python-osztályokat és metódusokat kínál, amelyek közvetlenül az Aspose.Cells könyvtár funkcióihoz vannak leképezve. Ez megkönnyíti a fejlesztők számára az Excel fájlokkal való munkát anélkül, hogy bonyolult .NET kódot kellene írniuk. A könyvtár nagy teljesítményű memóriakezelést és optimalizált kódvégrehajtást biztosít, megkönnyítve a nagy Excel-fájlok gyors és hatékony végrehajtását.

Previous Next

Kezdő lépések az Aspose.Cells for Python használatához .NET-en keresztül

Aspose.Cells for Python .NET-en keresztül ZIP-archívumként kerül terjesztésre. A telepítéshez Python 3.6 vagy újabb verzióra van szükség. Az Aspose.Cells for Python egyszerűen használható .NET-en keresztül a pypi-ből a következő paranccsal.

Az Aspose.Cells for Python telepítése .NET-en keresztül pypi-n keresztül

 $ pip install aspose-cells-python 
Le is töltheti közvetlenül az Aspose termékmegjelenési oldaláról.

Excel-táblázat létrehozása Python API-n keresztül

Aspose.Cells for Python .NET-en keresztül teljes mértékben támogatja a Microsoft Excel-táblázatok Python-parancsokkal történő létrehozását és kezelését. A könyvtár számos fontos funkciót tartalmaz az egyszerű vagy összetett táblázatok létrehozásához és kezeléséhez, mint például új munkalap hozzáadása a meglévő munkafüzethez, megosztott munkalapok létrehozása, munkalapok másolása és áthelyezése, képek és diagramok hozzáadása a munkalapokhoz, fontos szövegek táblázatba helyezése, szöveg cseréje a munkalapokon , a dokumentum tulajdonságainak kezelése, stílusok hozzáadása a tartalom formázásához, sorok és oszlopok összevonása és még sok más.

Új munkafüzet létrehozása különböző formátumokban Python API-n keresztül

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Védje Excel-táblázatot Python API-n keresztül

Aspose.Cells for Python a .NET-en keresztül teljes körű lehetőséget biztosít Excel-táblázat-dokumentumaik védelmére és azok védelmének megszüntetésére saját Python-alkalmazásaikon belül. A könyvtár lehetővé teszi a szoftverfejlesztők számára, hogy megakadályozzák mások hozzáférését az Excel fájlokban lévő adatokhoz, jelszóval védjék az Excel fájlt, megakadályozzák a rejtett munkalapok megtekintését, jelszóval védjék Excel-munkafüzet szerkezetét, zárolják a teljes Excel munkalapot a véletlen vagy szándékos megváltoztatás, áthelyezés, ill. adatok törlése egy munkalapon és így tovább.

Titkosított Excel-fájlok megnyitása Python segítségével

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Képletek használata adatok feldolgozásához Python API-n keresztül

Aspose.Cells for Python a .NET-en keresztül tartalmazza az adatok képletekkel és függvényekkel történő feldolgozását. A könyvtár számos beépített függvényt és képletet kínál, amelyek lehetővé teszik a szoftverfejlesztők számára az összetett számítások egyszerű kiszámítását. A könyvtár számos matematikai, karakterlánc, logikai, dátum/idő, statisztikai, adatbázis-, keresési és hivatkozási képletet támogat. Ezenkívül lehetőség van olyan felhasználó által definiált képletek hozzáadására is, amelyeket a felhasználók excel-bővítményként szeretnének felvenni. Használhat tömbképletet, vagy hozzáadhat egy R1C1 hivatkozási stílusképletet a Python-alkalmazások egyik cellájához.

Excel-táblázat-konverzió Python API-n keresztül

Aspose.Cells for Python a .NET API-n keresztül egy nagyon hasznos eszköz az Excel-táblázat más támogatott fájlformátumokká való konvertálására a Python-alkalmazásokon belül. A könyvtárnak számos fontos funkciója van, például táblázatok xportálása Markdown formátumba, Excel-táblázat konvertálása PDF-be, munkafüzet XPS-be, Excel-fájlok konvertálása OpenOffice és LibreOffice Calc-be, Excel-munkafüzet MHTML-be, munkafüzet konvertálása JSON-ba, Excel TIFF-be. és még sok más.

Excel-táblázatok konvertálása más fájlformátumokká Python API-n keresztül

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Magyar