1. Produk
 2.   E-mel
 3.   .NET
 4.   MimeKit
 
  

Open Source .NET MIME Creation & Parsing Library 

.NET MIME Creation dan Parser Library untuk Penyulitan, Penyahsulitan dan Tandatangan mesej serta mengesahkan Tandatangan Digital menggunakan Piawaian S/MIME atau OpenPGP. 

MimeKit ialah perpustakaan C# .NET Sumber Terbuka yang membolehkan pembangun perisian mencipta dan menghuraikan mesej e-mel menggunakan Sambungan Mel Internet Serbaguna (MIME). Sebab utama di sebalik pembangunan projek itu adalah bahawa kebanyakan perisian klien e-mel (dan pelayan) mempunyai pelaksanaan MIME yang kurang memuaskan. Selalunya pelanggan e-mel ini akan tersalah cuba untuk menghuraikan mesej MIME dan dengan itu tidak akan dapat mendapat faedah penuh daripada MIME.

Matlamat utama projek MimeKit adalah untuk menangani semua isu ini sedekat mungkin dan pada masa yang sama juga menyediakan pengaturcara komputer API peringkat tinggi yang sangat mudah digunakan. Perkara yang menarik tentang perpustakaan ialah ia lebih pantas dengan semua penyelesaian yang tersedia. Malah sesetengah penghurai MIME komersial tidak hampir sama dengan prestasi MimeKit.

Previous Next

Bermula dengan MimeKit

Cara paling mudah untuk memasang MimeKit adalah melalui NuGet. Dalam Konsol Pengurus Pakej Visual Studio, masukkan arahan berikut

Anda boleh memasangnya menggunakan pip.

pasang melalui NuGet

 Install-Package MimeKit 

Pasang melalui GitHub 

git clone --recursive https://github.com/jstedfast/MailKit.git 

.NET API untuk Mencipta Mesej Baharu

Pustaka MailKit API Sumber Terbuka membolehkan pembangun perisian mencipta mesej MIME dengan beberapa arahan mudah. TextPart ialah bahagian MIME nod daun dengan jenis media teks. Argumen pertama kepada pembina TextPart menentukan subjenis media, dalam kes ini, biasa. Subjenis media lain yang mungkin anda kenali ialah subjenis HTML. Cara paling mudah untuk mendapatkan dan menetapkan kandungan rentetan bahagian MIME ialah sifat Teks.

API Sumber Terbuka untuk Mencipta Mesej - C#

var message = new MimeMessage();
message.From.Add(new MailboxAddress("fred", "This email address is being protected from spam-bots. You need JavaScript enabled to view it."));
message.To.Add(new MailboxAddress("frans", "This email address is being protected from spam-bots. You need JavaScript enabled to view it."));
message.Subject = "FileFormat ";
message.Body = new TextPart("plain")
{
 Text = "File Format Developer Guide"
};         
        

Jana Mesej dengan Lampiran menggunakan .NET API

MailKit API menyediakan ciri untuk menjana mesej dengan lampiran di dalam aplikasi .NET. Lampiran adalah seperti mana-mana MimePart yang lain, perbezaan utama ialah ia mengandungi pengepala pelupusan kandungan yang memegang nilai lampiran dan bukannya pengepala Pelupusan Kandungan sebaris atau tiada langsung. Untuk menghantar kedua-dua teks/HTML dan versi teks/biasa mesej, anda perlu mencipta TextPart untuk setiap bahagian dan kemudian menambahkannya pada berbilang bahagian/alternatif.

Jana Lampiran E-mel Percuma menggunakan C#

var message = new MimeMessage();
message.From.Add(new MailboxAddress("fred", "This email address is being protected from spam-bots. You need JavaScript enabled to view it."));
message.To.Add(new MailboxAddress("frans", "This email address is being protected from spam-bots. You need JavaScript enabled to view it."));
message.Subject = "FileFormat";
var path = "image.png";
var body = message.Body = new TextPart("plain")
{
 Text = "File Format Developer Guide"
};
// create an image attachment for the file located at path
var attachment = new MimePart("image", "gif")
{
 Content = new MimeContent(File.OpenRead(path), ContentEncoding.Default),
 ContentDisposition = new ContentDisposition(ContentDisposition.Attachment),
 ContentTransferEncoding = ContentEncoding.Base64,
 FileName = System.IO.Path.GetFileName(path)
};
// now create the multipart/mixed container to hold the message text and the
// image attachment
var multipart = new Multipart("mixed")
{
 body,
 attachment
};
// now set the multipart/mixed as the message body
message.Body = multipart;         
        

Sulitkan atau Nyahsulit Mesej dengan S/MIME

API MailKit Sumber Terbuka menyediakan ciri untuk menyulitkan mesej menggunakan konteks kriptografi S/MIME. S/MIME menggunakan bahagian MIME aplikasi/pkcs7-mime untuk merangkum kandungan yang disulitkan. Buat badan mesej dengan teks mesej dan beberapa lampiran imej. Selepas itu, anda boleh menyulitkan badan mesej menggunakan konteks kriptografi S/MIME tersuai.

 Melayu