1. Produk
 2.   Imej
 3.   JavaScript
 4.   Image-Size
 
  

Perpustakaan JavaScript Sumber Terbuka untuk Pemprosesan Imej

API JavaScript untuk mengesan dimensi imej

Apakah Saiz Imej?

Saiz Imej ialah perpustakaan pemprosesan imej ringan yang sangat mudah yang membolehkan pembangun perisian mendapatkan dimensi imej pada masa tayangan. API menyokong pelbagai format imej dan anda boleh mendapatkan dimensi kebanyakan format fail popular menggunakan API. API menyediakan kaedah segerak dan tak segerak untuk bekerja dengan imej. Fungsi asynchronous mempunyai had concurrency lalai sebanyak 100 dan untuk menukar had ini, anda boleh menukar concurrency secara manual. Tambahan pula, versi tak segerak tidak berfungsi jika input ialah Penampan dan anda perlu menggunakan kaedah tak segerak.

Previous Next

Bermula dengan Saiz Imej

Cara yang disyorkan untuk memasang Saiz Imej melalui NPM. Sila gunakan arahan berikut untuk memasangnya.

Pasang Saiz Imej melalui NPM

 npm install image-size --global 

Dapatkan Dimensi Imej melalui API JavaScript Percuma

Pustaka Saiz Imej sumber terbuka membolehkan pembangun JavaScript mendapatkan dimensi imej secara pengaturcaraan. Untuk mendapatkan dimensi daripada imej, API menyediakan kaedah sizeOf(). Dengan menggunakan dua baris kod berikut, anda boleh mendapatkan dimensi imej dengan mudah.

Dapatkan Dimensi Imej

 1. Muatkan Pustaka Saiz Imej
 2. Dapatkan dimensi menggunakan kaedah sizeOf() dan lulus laluan imej sebagai rentetan
 3. Dapatkan lebar imej menggunakan dimensi.lebar dan tinggi menggunakan dimensi.tinggi

Dapatkan Dimensi Imej melalui JavaScript

const sizeOf = require('image-size')
const dimensions = sizeOf('images/funny-cats.png')
console.log(dimensions.width, dimensions.height)
    

Pustaka Saiz Imej juga telah menyediakan fungsi untuk mendapatkan saiz imej menggunakan URL. Ia juga mungkin untuk tidak memuat turun keseluruhan imej dan secara pilihan berhenti memuat turun imej selepas beberapa kilobait. Ia juga mungkin untuk melumpuhkan jenis imej tertentu. Contoh berikut menunjukkan cara untuk mengakses dimensi imej menggunakan URL

Dapatkan Saiz Imej melalui URL

const url = require('url')
const http = require('http')
const sizeOf = require('image-size')
const imgUrl = 'http://my-amazing-website.com/image.jpeg'
const options = url.parse(imgUrl)
http.get(options, function (response) {
 const chunks = []
 response.on('data', function (chunk) {
  chunks.push(chunk)
 }).on('end', function() {
  const buffer = Buffer.concat(chunks)
  console.log(sizeOf(buffer))
 })
})
 Melayu