1. Produk
 2.   Imej
 3.   .NET
 4.   ImageResizer
 
  

Open Source .NET API untuk Imej

Rampas Semula Imej Dalam Talian menggunakan API .NET Percuma.

ImageResizer ialah API .NET sumber terbuka untuk mengubah saiz format fail JPEG, PNG, GIF, BMP, WMF dan EMF. API pemprosesan imej percuma ini dibangunkan & dioptimumkan untuk kegunaan sebelah pelayan. Menggunakan API, anda boleh mengubah saiz imej anda, memutar imej, membalikkan imej, memangkas imej, menggunakan autocripping padding, mengukir & meregangkan serta menggunakan jidar, jidar & warna latar belakang. Tambahan pula, API menawarkan+ pemalam untuk meningkatkan keupayaan Pemprosesan Imej.

Selepas melaksanakan operasi saiz semula anda, API mengeluarkan imej dalam format fail JPG, PNG dan GIF dengan pemampatan JPEG antara 0-100 dan warna antara 2-255.

Previous Next

Bermula dengan ImageResizer

Cara yang disyorkan untuk memasang ImageResizer adalah melalui NuGet. Sila gunakan arahan berikut untuk memasang ImageResizer.

Pasang ImageResizer melalui NuGet

Install-Package ImageResizer

Saiz semula Imej melalui API .NET Percuma

ImageResizer API membenarkan saiz imej dengan menetapkan padding, autocropping, ukiran dan regangan. Pembangun boleh memuatkan imej dengan mudah dalam sempadan yang ditentukan menggunakan sifat maxWidth dan maxHeight, mengekalkan nisbah aspek dan sifat lebar dan ketinggian digunakan untuk menguatkuasakan lebar & ketinggian akhir

Muat Naik Tukar & Saiz semula Imej melalui .NET


  //Loop through each uploaded file
  foreach (string fileKey in HttpContext.Current.Request.Files.Keys) 
  {
    HttpPostedFile file = HttpContext.Current.Request.Files[fileKey];
    if (file.ContentLength <= 0) continue; //Skip unused file controls.
    //The resizing settings can specify any of 30 commands.. See http://imageresizing.net for details.
    //Destination paths can have variables like and , or 
    //even a santizied version of the original filename, like 
    ImageResizer.ImageJob i = new ImageResizer.ImageJob(file, "~/uploads/.", new ImageResizer.ResizeSettings( 
          "width=2000;height=2000;format=jpg;mode=max"));
    i.CreateParentDirectory = true; //Auto-create the uploads directory.
    i.Build();
  }

Putar dan Selak Imej menggunakan API .NET Percuma

Pustaka imej Sumber Terbuka ImageResizer memusingkan imej secara automatik berdasarkan maklumat EXIF dan dengan menetapkan autorotate kepada benar. Tambahan pula, anda boleh memutarkan imej anda ke sudut tertentu dengan menggunakan pilihan rotate = degrees. Begitu juga anda boleh membalikkan imej anda menggunakan sifat flip=none|x|y|xy.

Gunakan Sempadan & Margin dalam Imej menggunakan C#

Pustaka ImageResizer membenarkan pembangun menggunakan sempadan, jidar, padding dan warna latar belakang. Anda boleh menetapkan sifat lebar sempadan & warna imej dengan menggunakan sifat borderWidth dan borderColor. Begitu juga, anda boleh menggunakan jidar universal atau jidar kiri, kanan, atas & bawah menggunakan API.

 Melayu