1. Produk
 2.   PDF
 3.   C++
 4.   PDF-Writer
 
  

Jana PDF melalui Open Source C++ API

Pustaka C++ Sumber Terbuka untuk Mencipta, Mengedit, Memanipulasi & Menghuraikan Fail PDF.

Apakah itu PDF-Writer?

PDF-Writer ialah perpustakaan C++ Sumber Terbuka yang menyokong sepenuhnya mencipta, mengedit, memanipulasi & menghuraikan Fail PDF serta strim. Perpustakaan ini dibangunkan dengan kaedah utama "sekali sahaja" untuk menjana fail PDF. Itulah sebabnya ia berfungsi dengan pantas dan menggunakan memori yang rendah tanpa mengira saiz fail itu berkembang. Oleh itu, adalah lebih baik untuk membuat fail PDF kecil atau menjana dokumen PDF yang lebih besar.

Menambah kandungan pada PDF sentiasa sangat penting dan membantu pembangun dalam menjana PDF tersuai. Perpustakaan ini telah menyertakan sokongan untuk beberapa ciri penting untuk memproses fail PDF seperti penciptaan halaman PDF, operator PDF untuk melukis kandungan, JPG atau PNG dan pembenaman imej TIFF, mengubah suai PDF, menggabungkan atau memisahkan PDF, menjadikan fail PDF, pengekstrakan data daripada PDF , sokongan teks Unicode, sokongan fon TrueType dan OpenType dan banyak lagi.

Previous Next

Bermula dengan PDF-Writer

Kaedah yang disyorkan untuk membina perpustakaan, dan contoh aplikasi adalah menggunakan CMake. anda boleh mendapatkannya dari laman web CMake. Perpustakaan bergantung pada Zlib, LibTiff, LibJpeg, FreeType dan LibPng. Ini bermakna anda harus menyusunnya juga, sebelum menggunakan perpustakaan PDF dalam konteks yang dipautkan.

Anda juga boleh memasangnya secara manual; muat turun fail keluaran terkini terus daripada repositori GitHub.

Penjanaan & Pengubahsuaian PDF melalui C++

Pembangun perisian boleh menggunakan PDF-Writer API untuk menjana fail PDF baharu dalam aplikasi C++ mereka sendiri. Perpustakaan juga memudahkan pembangun mengubah suai mengikut keperluan mereka sendiri. Anda boleh membenamkan imej JPG, PNG dan TIFF dengan mudah, Menentukan objek boleh guna semula, membenamkan halaman PDF sedia ada serta teks dengan mudah. Anda boleh menggunakan halaman PDF sedia ada dengan sama ada menambahkannya sebagai halaman pada PDF atau menggunakannya sebagai bahagian untuk disertakan dalam grafik halaman yang baru dibuat. Dengan menggunakan langkah berikut, anda boleh menjana PDF dengan mudah.

Hasilkan PDF dalam C++

 1. Buat contoh objec PDFWriter
 2. Buka fail PDF untuk menulis
 3. Sekarang teruskan dan tambahkan kandungan pada PDF.
 4. Simpan dokumen PDF

Penjanaan PDF dalam C++

 // Create an instance of the PDFWriter objec
PDFWriter pdfWriter;
// Open a PDF file for writing
pdfWriter.StartPDF("c:\\myFile.pdf",ePDFVersion13);
// ...add content to PDF file...
pdfWriter.EndPDF();
    

Menambah Halaman Baharu pada Dokumen PDF

Dengan perpustakaan PDF-Writer adalah mungkin untuk menambah halaman baharu dan menetapkan dimensinya di dalam dokumen PDF. Ia sangat mudah dan memerlukan hanya beberapa baris kod C++ untuk menambah halaman baharu pada fail PDF. Perpustakaan juga memberi pembangun kuasa untuk mengubah suai halaman sedia ada atau memadam halaman. Anda juga boleh menambah kandungan pada halaman PDF yang telah dibuat.

Membenamkan Imej dalam Dokumen PDF

Pustaka PDF-Writer menyediakan sokongan untuk membenamkan Imej TIFF, PNG dan JPG serta halaman PDF. Terdapat kaedah peringkat tinggi yang umum untuk sebarang jenis imej. Selain itu terdapat beberapa kaedah peringkat rendah untuk penggunaan lanjutan imej. Ia telah menyediakan sokongan untuk Imej JPG melalui penyahkod DCT asli, PNG melalui penyahkodan dengan LibPng dan Imej TIFF adalah melalui pengekodan/penyahkodan dengan bantuan LibTiff.

Pembenaman Imej dalam PDF melalui C++

 pdfWriter.StartPDF("HighLevelImages.PDF",ePDFVersion13);
PDFPage* page = new PDFPage();
page->SetMediaBox(PDFRectangle(0,0,595,842));
PageContentContext* cxt = pdfWriter.StartPageContentContext(page);
cxt->DrawImage(10,10,"soundcloud_logo.jpg"));
pdfWriter.EndPageContentContext(cxt);
pdfWriter.WritePageAndRelease(page);
pdfWriter.EndPDF();
    

Menyertai Pelbagai Dokumen PDF

Menggunakan API penggabung PDF Sumber Terbuka, pengguna boleh menggabungkan berbilang dokumen PDF dengan cepat tanpa sebarang kebergantungan luaran menggunakan hanya beberapa baris kod. PDF-Writer memberi pembangun perisian kuasa untuk menjana dokumen PDF serba baharu daripada fail PDF sedia ada. Ia membantu pengguna menyimpan dan menyemak dokumen PDF dengan lebih mudah.

Menggabungkan Kandungan Halaman PDF melalui C++

 PDFPage* page = new PDFPage();
page->SetMediaBox(PDFRectangle(0,0,595,842));
PDFPageRange singlePageRange;
singlePageRange.mType = PDFPageRange::eRangeTypeSpecific;
singlePageRange.mSpecificRanges.push_back(ULongAndULong(0,0));
pdfWriter.MergePDFPagesToPage(page,"C:\\Other2PagePDF.PDF",singlePageRange);
pdfWriter.WritePageAndRelease(page);
    
 Melayu