1. Produk
 2.   PDF
 3.   GO
 4.   Aspose.PDF Cloud Go SDK

Aspose.PDF Cloud Go SDK

 
 

GO Cloud SDK untuk Penjanaan & Penukaran PDF

API REST terkemuka untuk Menjana, Mengubah suai, Memanipulasi dan Mengeksport fail PDF ke HTML, PCL, XPS, TIFF, JPEG, SVG & banyak lagi tanpa menggunakan Adobe Acrobat.

Aspose.PDF Cloud ialah API REST yang berkuasa yang membolehkan pembangun perisian mencipta, mengedit, menganotasi, menukar dan memanipulasi fail PDF dalam awan. Aspose.PDF Cloud Go SDK telah menyediakan cara yang sangat mudah dan cekap untuk membenarkan pembangun Go menggunakan Aspose.PDF Cloud API untuk mengendalikan dokumen PDF di dalam aplikasi mereka. Go SDK memudahkan pembangun perisian menukar fail PDF kepada pelbagai format fail, termasuk XLS, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, MobiXML, JPEG, EMF, PNG, BMP, GIF, TIFF, Teks dan banyak lagi . Perpustakaan juga menyediakan sokongan untuk menukar fail bukan PDF kepada format PDF dalam aplikasi Go.

Aspose.PDF Cloud Go SDK sangat fleksibel dan telah menyertakan beberapa fungsi berguna yang membolehkan pengguna melakukan pelbagai operasi pada fail PDF, seperti mencipta dokumen PDF baharu, menukar fail PDF kepada format berbeza, menambahkan tera air & anotasi pada PDF, menambah atau mengalih keluar halaman, mengemas kini teks atau imej, menetapkan kebenaran keselamatan, menambah ulasan dan banyak lagi. Pembangun perisian boleh menggunakan SDK untuk bekerja dengan borang PDF, termasuk membuat, mengisi dan menyerahkan borang. Pembangun juga boleh melakukan operasi pengoptimuman PDF, seperti mengurangkan saiz fail PDF, mengalih keluar sumber yang tidak digunakan dan mengoptimumkan imej.

Aspose.PDF Cloud Go SDK membolehkan pengaturcara mengekstrak pelbagai elemen dokumen PDF dengan mudah, seperti mengekstrak anotasi dan imej dokumen PDF termasuk format GIF, JPEG, PNG dan TIFF serta menyimpannya ke tempat pilihan anda. Satu lagi ciri hebat yang disokong oleh SDK ialah menambahkan lapisan OCR pada fail PDF dan mencipta dokumen yang boleh dicari daripada Fail PDF yang diimbas. Dengan pelbagai fungsi untuk mencipta, mengedit dan memanipulasi fail PDF, SDK boleh membantu anda membina aplikasi berasaskan PDF yang canggih dalam awan.

Previous Next

Bermula dengan Aspose.PDF Cloud Go SDK

Cara yang disyorkan untuk memasang Aspose.PDF Cloud Go SDK menggunakan GitHub. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang Aspose.PDF Cloud Go SDK melalui GitHub

 go get -u github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/v23

Anda boleh memuat turun perpustakaan terus dari Aspose.PDF halaman produk

Buat Dokumen PDF daripada Format Lain melalui Go

Aspose.PDF Cloud Go SDK menyediakan sokongan lengkap untuk pembuatan dan pengurusan dokumen PDF dalam aplikasi berasaskan Awan. Perpustakaan ini telah menyertakan banyak ciri untuk penjanaan PDF daripada format fail lain, seperti penciptaan PDF daripada imej, HTML, JPEG, PNG, TIFF, XML dan banyak lagi menggunakan API Go REST. Contoh berikut menunjukkan cara membuat dokumen PDF kosong menggunakan arahan Go.

Buat Fail PDF Kosong melalui API Go REST

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "input.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

options := map[string]interface{}{
	"storage": "First Storage",
}

//Create empty document
documentResponse, response, _ := client.PdfApi.PutCreateDocument(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentResponse.Document.Pages.List[0].Id)

Tukar Dokumen PDF kepada Format Lain melalui Go

Menukar dokumen PDF kepada format fail lain ialah tugas biasa yang perlu dilakukan oleh ramai pembangun. Aspose.PDF Cloud Go SDK telah memudahkan pembangun perisian dengan menyediakan fungsi lengkap untuk memuatkan dan menukar dokumen PDF kepada pelbagai format fail lain yang disokong. SDK menyokong penukaran kepada EPUB, HTML, MHT, PCL, DOC, PDFA, PPTX, SVG, TIFF, XLS, XLSX, XML, XPS, PS PCL, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF dan banyak lagi. Pembangun perisian juga boleh memuat naik fail yang terhasil ke storan dan menggunakannya mengikut keperluan mereka sendiri. Contoh berikut menunjukkan cara menukar PDF kepada format fail Doc dalam aplikasi Go.

Tukar PDF kepada Fail DOC melalui API Go REST

import (
 "github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/pdf_api"
)

pdfApi, err := pdf_api.NewPdfApi("Client ID", "Client Secret", "API Version")

convertToFormatRequest := pdf_api.ConvertToFormatRequest{Name: "input.pdf", Format: "doc"}
response, err := pdfApi.ConvertToFormat(ctx, convertToFormatRequest)
It
// Save the output DOC file:

outputFile, err := os.Create("output.doc")
defer outputFile.Close()

io.Copy(outputFile, response)

Sisipkan & Urus Imej dalam PDF melalui API Go

Aspose.PDF Cloud Go SDK telah menyediakan beberapa ciri berguna untuk mengendalikan pelbagai jenis imej dalam dokumen PDF menggunakan API Go REST. SDK telah menyertakan sokongan untuk format fail imej popular seperti BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF dan banyak lagi. Terdapat beberapa ciri penting bahagian perpustakaan untuk bekerja dengan imej dalam fail PDF seperti memasukkan imej baharu ke dalam PDF, membaca maklumat imej, menggantikan imej sedia ada dalam PDF, mengekstrak imej tertentu daripada PDF, mengeksport imej dokumen ke format lain. , dan banyak lagi. Contoh berikut menunjukkan cara pembangun perisian boleh menggantikan imej sedia ada di dalam dokumen PDF menggunakan arahan Go.

Bagaimana untuk Menggantikan Imej dalam Dokumen PDF melalui Go API?

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

imageFile := "butterfly.jpg"
imageFilePath := "data/butterfly.jpg"

imageID := "GE5TKOBSGI2DWMJQHAWDOMRMGEYDSLBXGM"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

// Upload image
imgFile, _ := os.Open(imageFilePath)
_, _, err2 := client.PdfApi.UploadFile(imageFile, imgFile, nil)
if err2 != nil {
 fmt.Println(err2)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage":    "First Storage",
 "imageFilePath": imageFile,
 "image":     imgFile,
}

//Replace image
imageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutReplaceImage(fileName, imageID, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(imageResponse.Image.Id)

Urus Halaman dalam PDF melalui API Go REST

Aspose.PDF Cloud Go SDK memudahkan pengaturcara komputer bekerja dengan halaman PDF di dalam aplikasi awan Go mereka sendiri. SDK telah memasukkan beberapa ciri penting untuk mengendalikan halaman, seperti menambah halaman baharu pada fail PDF, mendapatkan semula maklumat halaman PDF, mengalihkan halaman ke lokasi baharu dalam fail PDF, memadam halaman PDF yang tidak diingini, halaman fail PDF kepada penukaran format imej, mendapatkan halaman kiraan PDF, menandatangani halaman PDF, mendapatkan kiraan halaman PDF dan banyak lagi. Contoh berikut menunjukkan cara menambah halaman baharu pada dokumen PDF dalam aplikasi Go.

Masukkan Halaman Baharu ke Dokumen PDF melalui API Go REST

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload 1st document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage": "First Storage",
}

//Add new page to PDF doc
documentPageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutAddNewPage(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentPageResponse.Pages.List[0].Id)

 Melayu