1. Produk
  2.   PDF
  3.   Java
  4.   Apache PDFBox  

Apache PDFBox  

 
 

Java API untuk Pemprosesan Dokumen PDF

Pustaka Java Sumber Terbuka untuk Mencipta, Mencetak & Memisahkan atau Menggabungkan Dokumen PDF dalam aplikasi Java.

Apache PDFBox ialah perpustakaan Java tulen sumber terbuka untuk bekerja dengan dokumen PDF. Menggunakan perpustakaan ini, pembangun Java boleh membangunkan program Java yang mencipta dokumen PDF baharu dan memanipulasi dokumen PDF sedia ada dengan mudah. Ia juga membolehkan pembangun membaca dan mengekstrak kandungan daripada dokumen PDF. Di samping itu, PDFBox juga termasuk utiliti baris arahan untuk melaksanakan pelbagai operasi ke atas dokumen PDF menggunakan fail Jar yang tersedia.

Format Dokumen Mudah Alih (PDF) ialah format fail yang membantu mempersembahkan data dengan cara yang bebas daripada perisian Aplikasi, perkakasan dan sistem pengendalian. Apache PDFBox menyokong beberapa ciri lanjutan, seperti mencipta, membuat, mencetak, memisahkan, menggabungkan, mengubah, mengesahkan dan mengekstrak teks dan meta-data fail PDF.

Previous Next

Bermula dengan Apache PDFBox

Pertama sekali, anda perlu memuat turun keluaran terkini daripada halaman muat turun PDFBox. Untuk membina PDFBox berjaya anda perlu memasang Java 7 atau lebih tinggi dan Maven 3 ke. Gunakan arahan bina berikut

Perintah pemasangan

 mvn clean instal 

Perintah itu akan menyusun sumber Java & akan membungkus kelas binari ke dalam pakej balang secara lalai.

API Java untuk Mencipta dan Mengubah Suai Dokumen PDF Baharu

Apache PDFBox membenarkan pengaturcara menjana dokumen PDF baharu dari awal. Selepas mencipta dokumen, pembangun boleh menyimpan dokumen di lokasi yang dikehendaki. PDF ialah salah satu format fail yang paling biasa digunakan pada masa kini. Dokumen PDF serasi merentas pelbagai platform dan mewakili dokumen secara bebas daripada perkakasan, sistem pengendalian dan perisian aplikasi yang digunakan untuk menciptanya. PDFBox juga memudahkan pembangun mengubah suai dokumen PDF sedia ada. Pembangun boleh menambah halaman baharu serta teks pada dokumen halaman sedia ada.

Cipta Dokumen PDF - Java

// Create a new PDF document
PDDocument document = new PDDocument();
// Save document
document.save("fileformat.pdf");
// Close document
document.close();

Memisahkan dan Menggabungkan Dokumen PDF menggunakan Pustaka Java

Apache PDFBox menyediakan keupayaan untuk menggabungkan berbilang dokumen PDF ke dalam satu dokumen PDF. Untuk menggabungkan berbilang dokumen terlebih dahulu anda perlu memuatkan dokumen PDF sedia ada dan kemudian menetapkan laluan ke fail destinasi. Selepas itu pembangun boleh menambah semua fail PDF sumber dalam urutan yang mereka ingin cari dalam fail PDF gabungan terakhir. Kami boleh membahagikan dokumen PDF yang diberikan kepada berbilang fail PDF. Kelas Splitter ini digunakan untuk memisahkan dokumen PDF yang diberikan kepada beberapa dokumen berasingan lain.

Gabungkan Dokumen PDF - Java

// Initialize PDFMergerUtility object
PDFMergerUtility pdfMergerUtility = new PDFMergerUtility();
// Set output file path
pdfMergerUtility.setDestinationFileName("merged.pdf");
// Add source documents
pdfMergerUtility.addSource(new File("document1.pdf"));
pdfMergerUtility.addSource(new File("document2.pdf"));
// Merger documents
pdfMergerUtility.mergeDocuments(MemoryUsageSetting.setupMainMemoryOnly());

Tambah dan Ekstrak Imej ke Dokumen PDF di dalam Aplikasi Java

Apache PDFBox memudahkan pembangun Java untuk memasukkan imej ke dalam dokumen PDF sedia ada. Imej sentiasa menambah nilai sebenar pada bahagian kandungan. Imej membantu kita belajar, menarik perhatian, menerangkan konsep dan memberi inspirasi. PDFBox menyediakan perpustakaan untuk memasukkan imej ke dalam dokumen PDF. Pustaka ini menggunakan program Java untuk memasukkan imej dalam dokumen PDF. API juga membolehkan pembangun mengekstrak imej daripada dokumen PDF sedia ada dan menyimpannya pada cakera setempat.

Tambah Imej dalam PDF - Java

// Create a new PDF document
PDDocument document = new PDDocument();
// Create a new page
PDPage page = new PDPage();
// Add page
document.addPage(page);
// Initialize PDImageXObject object
PDImageXObject pdImage = PDImageXObject.createFromFile("logo.png",document);
// Initialize PDPageContentStream object
PDPageContentStream contents = new PDPageContentStream(document, page);
// Drawing image
contents.drawImage(pdImage, 70, 250);
// Close contents
contents.close();
// save document
document.save("image.pdf");

Cetak Dokumen PDF dalam Pelbagai Cara menggunakan Pustaka Java

Apache PDFBox membolehkan pembangun Java mencetak dokumen PDF menggunakan API pencetakan Java standard. Ia membolehkan pembangun mencetak dokumen PDF dalam pelbagai cara. Pembangun kini boleh mencetak dokumen pada saiz sebenar yang merupakan cara yang disyorkan untuk mencetak. Ia menyokong pencetakan dengan dialog pratonton cetakan serta atribut tersuai. Pembangun juga boleh mencetak dokumen PDF menggunakan saiz halaman tersuai dan margin tersuai.

Cetak Fail PDF melalui Java API

 import java.awt.print.PrinterException;
 import java.io.IOException;
 import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocument;
 public class Print {
public static void main(String[] args) throws IOException, PrinterException
{
  PDDocument pdf=PDDocument.load("d:\\filename.pdf");
      pdf.print();
}
}
 Melayu