1. Produk
  2.   PDF
  3.   Java
  4.   OpenPDF
 
  

Perpustakaan Java untuk Pengurusan Dokumen PDF

API Java Sumber Terbuka untuk Mencipta, Mengedit & Memanipulasi Fail PDF daripada aplikasi anda sendiri.

OpenPDF ialah perpustakaan PDF sumber terbuka untuk pembangun Java. Ia membenarkan membuat & mengubah suai fail PDF daripada apl Java tanpa sebarang pergantungan luaran. OpenPDF dilesenkan dengan lesen LGPL dan MPL & merupakan gabungan iText versi 4.

PDF ialah salah satu format dokumen kegemaran dunia dan masih sangat berguna. OpenPDF API menyokong beberapa ciri penting, seperti penciptaan dan pengubahsuaian dokumen PDF, penambahan imej pada PDF, penyisipan halaman baharu pada fail PDF sedia ada, penciptaan perenggan, penambahan pengepala dan pengaki, penciptaan TOC, pengeditan kandungan dan banyak lagi.

Previous Next

Bermula dengan OpenPDF

Java 8 atau lebih baru diperlukan untuk menggunakan perpustakaan OpenPDF. Semua versi Java dari 8 hingga Java 12 telah diuji untuk berfungsi. Ia akan menyusun sumber Java dan membungkus kelas binari ke dalam pakej balang secara lalai.

Ketergantungan Maven OpenPDF

<dependency>
  <groupId>com.github.librepdf</groupId>
  <artifactId>openpdf</artifactId>
  <version>1.3.11</version>
</dependency>

Buat & Edit Fail PDF melalui Java API

OpenPDF menyediakan fungsi untuk penciptaan dokumen PDF serta pengubahsuaian daripada aplikasi Java. Pembangun perisian boleh membuat dokumen PDF dengan kandungan & imej dengan mudah. Untuk mencipta dokumen baharu, pertama sekali, anda perlu mencipta objek dokumen dan kemudian mencipta penulis yang mendengar dokumen dan mengarahkan aliran PDF ke fail. Setelah dokumen dibuat, anda boleh menambah perenggan dengan mudah, menambah halaman baharu dan memasukkan imej dengan mudah.

Cipta dokumen PDF - Java

// Intialize Document object
Document document = new Document();
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("FileFormat.pdf"));
// Open document
document.open();
// Add pargraph
document.add(new Paragraph("FileFormat Developer Guide"));
// Close document
document.close();

Sisipkan Imej ke Dokumen PDF melalui Java

OpenPDF membenarkan pengaturcara Java untuk memasukkan imej ke dalam dokumen PDF di dalam aplikasi Java mereka sendiri. Imej sentiasa menambah nilai pada bahagian kandungan. Untuk memasukkan imej, anda perlu memberikan nama imej dan lokasi, kemudian dengan memanggil objek dokumen anda boleh membuka dokumen dan menambah imej pada halaman atau lokasi yang dikehendaki. Setelah selesai, anda hanya perlu menutup dokumen untuk melakukan perubahan.

Tambah Imej dalam PDF - Java

// Intialize Document object
Document document = new Document();
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("output.pdf"));
// Open document
document.open();
Image jpg = Image.getInstance("sample.jpg");
document.add(jpg);
// Close document
document.close();

Tambahkan Senarai pada Dokumen PDF

OpenPDF API memudahkan pembangun Java menambah senarai pada dokumen PDF. Anda boleh membuat senarai dan kemudian menambah item senarai ke PDF dengan mudah. Anda juga boleh menghantar simbol untuk menandakan item senarai (aksara Unicode). Anda juga boleh memilih senarai bernombor atau berhuruf. Terdapat juga kelas khusus untuk huruf Rom dan huruf Yunani.

Tambahkan Penanda Halaman ke Senarai dalam PDF melalui Java

 Document document = new Document(PageSize.A4);
PdfWriter instance = PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("out.pdf"));
instance.setViewerPreferences(PdfWriter.PageModeUseOutlines);
document.open();
List list = new List();
list.add(new ListItem(new Chunk("ABC").setLocalDestination("dest1")));
list.add(new ListItem(new Chunk("XYZ").setLocalDestination("dest2")));
document.add(list);
// add outline items
PdfOutline root = instance.getDirectContent().getRootOutline();
new PdfOutline(root, PdfAction.gotoLocalPage("dest1", false), "abc-item");
new PdfOutline(root, PdfAction.gotoLocalPage("dest2", false), "xyz-item");
document.close();

Menambah Pengepala dan Pengaki pada Dokumen PDF melalui Java

Pengepala dan pengaki boleh menyimpan maklumat penting tentang dokumen atau data untuk membantu memastikan dokumen yang lebih panjang teratur dan menjadikannya lebih mudah dibaca. Pengepala dan pengaki biasanya termasuk maklumat tambahan seperti nombor halaman, tarikh, nama pengarang, dan nota kaki dan sebagainya. OpenPDF API membolehkan pembangun Java menambah pengepala dan pengaki pada dokumen PDF mereka dengan hanya beberapa baris kod.

Cara Memulakan Pengepala & Pengaki Dari Halaman Pertama melalui Java

 Document document = new Document();
document.setPageSize(PageSize.A7.rotate()); // just to make output smaller
document.setMargins(15f, 15f, 24f, 20f);
HeaderFooter header = new HeaderFooter(new Phrase("This is a header."), false);
HeaderFooter footer = new HeaderFooter(new Phrase("This is a footer on page "), new Phrase("."));
document.setHeader(header);
document.setFooter(footer);
document.open(); // only open the document after header/footer have been set
document.add(new Paragraph("Hello World"));
document.add(Chunk.NEXTPAGE);
document.add(new Paragraph("Hello new page."));
 Melayu