1. Produk
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF for .NET

 
 

C# .NET API untuk Penciptaan dan Penukaran Fail PDF

API C# .NET PDF yang Berkuasa untuk Menjana, Mengedit, Menghasilkan, Memanipulasi & Menukar Fail PDF kepada Format Word, Excel, PowerPoint & Imej tanpa menggunakan Adobe Acrobat.

Aspose.PDF untuk .NET perpustakaan boleh menjadi sangat berguna untuk pembangun yang berminat untuk mencipta dan memanipulasi dokumen PDF dalam aplikasi mereka sendiri dengan hanya beberapa baris kod C# .NET. Perpustakaan ini direka bentuk untuk mudah digunakan dan menyediakan pelbagai ciri yang menjadikannya sesuai untuk pelbagai kes penggunaan. Dengan set ciri yang kaya dan API yang mudah digunakan, Aspose.PDF ialah alat yang berharga untuk mana-mana pembangun yang bekerja dengan dokumen PDF dalam persekitaran .NET (WinForms, WPF, ASP.NET dan .NET Compact Framework).< /p>

Aspose.PDF untuk .NET ialah perpustakaan yang sangat fleksibel dan berkuasa yang sangat sesuai untuk pelbagai kes penggunaan. Sama ada anda dimasukkan dalam membuat dokumen PDF baharu, memanipulasi dokumen sedia ada atau menukar PDF kepada format lain, pustaka ini menyediakan semua yang anda perlukan untuk menyelesaikan kerja. Pustaka boleh digunakan untuk menukar teks, imej, SVG, HTML kepada PDF serta mengeksport PDF kepada pelbagai format dokumen dengan prestasi cemerlang dan kualiti yang baik.

Pustaka telah menyertakan sokongan untuk pelbagai fungsi untuk mengendalikan dokumen PDF, seperti mencipta PDF dari awal, memampatkan fail PDF, penciptaan jadual dan manipulasi, menggunakan objek graf dalam PDF, pengendalian fon tersuai, sokongan kawalan keselamatan , memasukkan atau mengalih keluar penanda halaman, menggunakan jadual kandungan PDF, menambah atau memadam lampiran, mengurus anotasi PDF, memasukkan teks dan imej, mengekstrak atau memasukkan halaman dalam PDF, menggabungkan berbilang PDF ke dalam satu dokumen, membahagikan PDF kepada beberapa halaman, halaman ke penukaran imej, mencetak dokumen PDF dan sebagainya.

Previous Next

Bermula dengan Aspose.PDF untuk .NET

Cara yang disyorkan untuk memasang Aspose.PDF untuk .NET menggunakan NuGet. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang Aspose.Pdf melalui NuGet Command

 Install-Package Aspose.Pdf

Anda boleh memuat turun perpustakaan terus dari Aspose.PDF halaman produk

Jana Dokumen PDF melalui .NET API

Salah satu ciri utama Aspose.PDF untuk .NET ialah keupayaannya untuk mencipta dokumen PDF dari awal dengan hanya beberapa baris kod C#. Pembangun perisian boleh menggunakan perpustakaan untuk menambah teks, imej, borang, anotasi, halaman baharu, lampiran, penanda halaman dan elemen lain pada dokumen PDF, serta mengawal reka letak dan pemformatan kandungan. Selain itu, perpustakaan menyediakan set API yang kaya untuk memanipulasi dokumen PDF sedia ada, seperti menggabungkan berbilang PDF ke dalam satu dokumen, membahagikan PDF kepada berbilang halaman dan mengekstrak teks dan imej daripada PDF.

Bagaimana untuk Mencipta PDF menggunakan C#?

  // Initialize document object
  Document pdf_doc = new Document();

  // Add page
  Page page = pdf_doc.Pages.Add();

  // Place the text of choice
  page.Paragraphs.Add(new Aspose.Pdf.Text.TextFragment("Text of choice"));

  // PDF file created at a specified location
  pdf_doc.Save("created_one.pdf");

Tukar PDF kepada Format Fail Lain melalui C# API

Menukar dokumen PDF kepada format fail lain ialah salah satu tugas yang paling popular dan penting untuk kebanyakan pembangun perisian. Aspose.PDF untuk .NET memudahkan tugas mereka dengan menyediakan fungsi lengkap untuk menukar dokumen PDF secara pemrograman kepada format fail lain yang disokong dengan hanya beberapa baris kod .NET. Perpustakaan ini menyokong pelbagai format output, termasuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint, imej, HTML dan banyak lagi. Anda juga boleh menyimpan dokumen PDF untuk difailkan, distrim, dihantar ke Web atau disimpan sebagai dokumen PDF/A. Perpustakaan memudahkan pembangun perisian untuk bekerja dengan dokumen PDF dalam aplikasi dan platform lain.

Tukar PDF kepada Word melalui C#.NET API

public static void ConvertPDFtoDOCX()
{
// load PDF with an instance of Document            
var document = new Document("template.pdf");

// save document in DOC format
document.Save("output.doc", Aspose.Pdf.SaveFormat.DocX);
}

Gabung atau Pisahkan Dokumen PDF melalui C# .NET

Aspose.PDF untuk pustaka .NET membolehkan pembangun perisian menggabungkan berbilang fail PDF ke dalam satu dokumen PDF atau membahagikan fail PDF yang besar kepada yang lebih kecil di dalam aplikasi .NET mereka sendiri. Perpustakaan telah menyediakan pelbagai fungsi untuk menggabungkan dan memisahkan fail PDF, seperti menambah satu dokumen ke penghujung fail PDF yang lain, membelah halaman PDF kepada fail PDF individu, membahagikan julat halaman PDF ke dalam fail PDF individu, dan sebagainya.

Pisah PDF kepada Berbilang Fail melalui C# API

 
// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_AsposePdf_Pages();

// Open document
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "SplitToPages.pdf");

int pageCount = 1;

// Loop through all the pages
foreach (Page pdfPage in pdfDocument.Pages)
{
  Document newDocument = new Document();
  newDocument.Pages.Add(pdfPage);
  newDocument.Save(dataDir + "page_" + pageCount + "_out" + ".pdf");
  pageCount++;
}

Penukaran Imej kepada PDF melalui .NET API

Aspose.PDF untuk perpustakaan .NET telah menyediakan sokongan lengkap untuk pelbagai penukaran imej kepada PDF menggunakan arahan C#. Pembangun perisian boleh menukar beberapa format imej yang paling popular, seperti - format BMP, CGM, DICOM, EMF, JPG, PNG, SVG dan TIFF dengan mudah. Untuk menukar imej terlebih dahulu anda perlu Memulakan objek kelas dokumen baharu dan memuatkan imej. Selepas itu hanya panggil simpan dan tukar kepada format imej dan simpan dalam format fail PDF. Dalam sesetengah kes, pustaka juga menyokong penetapan ketinggian, lebar dan jidar halaman serta imej.

tukar Imej JPG kepada PDF melalui .NET API

 
// Load input JPG file
String path = dataDir + "Aspose.jpg";

// Initialize new PDF document
Document doc = new Document();

// Add empty page in empty document
Page page = doc.Pages.Add();
Aspose.Pdf.Image image = new Aspose.Pdf.Image();
image.File = (path);

// Add image on a page
page.Paragraphs.Add(image);

// Save output PDF file
doc.Save(dataDir + "ImagetoPDF.pdf");
 Melayu