1. Produk
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   Magicodes.IE
 
  

.NET API untuk Dokumen PDF

API Sumber Terbuka untuk Mengimport dan Mengeksport Data daripada Format Fail PDF

Apakah Magicodes.IE?

Sering kali bekerja dengan dokumen PDF anda perlu mengimport dan mengeksport data secara pengaturcaraan. Magicodes.IE ialah perpustakaan .NET tulen yang memberikan pembangun perisian keupayaan untuk mengimport dan mengeksport data daripada Format Fail PDF. Menggunakan API, anda boleh mengeksport data PDF, menyesuaikan templat PDF, mengeksport dokumen dan mengeksport dokumen secara pukal.

Semasa mengeksport PDF, API membenarkan menetapkan beberapa atribut termasuk tajuk dokumen, saiz fon, orientasi ufuk atau menegak, jenis kertas, daya halaman, tetapan pengepala dan tetapan pengaki. Bukan sahaja anda boleh mengeksport data tunggal, tetapi anda boleh mengeksportnya secara pukal. Selain itu,  API membolehkan anda menyediakan resit pukal dengan mudah.

Previous Next

Bermula dengan Magicodes.IE

Cara terbaik untuk memasang Magicodes.IE adalah melalui NuGet, sila gunakan arahan berikut untuk memasang API.

Pasang Magicodes.IE daripada NuGet

 Install-Package Magicodes.IE.Pdf
              

Eksport Resit PDF melalui API .NET Percuma

Magicodes.IE membenarkan pengaturcara .NET mengeksport resit PDF secara pengaturcaraan. API membolehkan anda mengeksport data PDF, menyesuaikan templat PDF, dokumen eksport dan dokumen eksport secara pukal. Eksport Pdf menyokong semua platform, termasuk Windows dan Linux, x86 dan x64.

Pasang Magicodes.IE daripada NuGet

 Install-Package Magicodes.IE.Pdf
              
 Melayu