1. Produk
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   PDF
 
  

Open Source .NET API untuk Mengurus PDF

API .NET percuma untuk menjana, mengedit, menukar imej kepada PDF. Tambahkan Keselamatan, Jadual, Tera Air, Teks dan Bentuk pada Fail PDF.

Pustaka .NET kendiri sumber terbuka yang berkuasa yang membenarkan pembangun perisian membuka, membaca, mencipta, mengedit dan memanipulasi dokumen PDF tanpa memasang komponen Adobe Acrobat. Perpustakaan ini sangat stabil dan menyokong sepenuhnya PDF bersaiz besar, dokumen bersaiz 100+ Mb tersedia dalam kebanyakan kes. Perpustakaan memerlukan rangka kerja.NET 4.0+ untuk operasi lancar dan boleh disepadukan dalam desktop WinForms dan aplikasi ASP.NET dengan mudah.

Perpustakaan telah menyertakan sokongan untuk menambah tera air pada dokumen PDF dan boleh menyesuaikan lokasi, saiz dan warnanya dengan mudah. Pembangun boleh menjana tera air teks dengan mudah atau memasukkan tera air imej berwarna-warni sebagai berhak cipta Terdapat banyak ciri lain bahagian perpustakaan seperti menjana PDF baharu dari awal, memuatkan dan membaca fail PDF sedia ada, keselamatan PDF, menyulitkan atau menyahsulit dokumen PDF, menambah imej ke PDF, tukar Imej seperti JPEG, PNG dan TIFF kepada dokumen PDF, masukkan atau padam halaman baharu, masukkan teks kepada PDF, tambah bentuk dalam PDF dan banyak lagi.

Perpustakaan PDF telah menyertakan sokongan hebat untuk jadual dan menyediakan pelbagai ciri untuk mengendalikan jadual di dalam dokumen PDF Ia membolehkan pembangun menjana jadual dalam PDF, menjana susun atur jadual untuk meletakkan kandungan, memasukkan baris dan lajur ke jadual dan menggabungkan sel jadual dengan mudah. Anda juga boleh menambah tandatangan digital pada halaman penyasaran PDF atau bahagian tertentu untuk memastikannya selamat daripada gangguan luar.

Previous Next

Bermula dengan PDF

Cara terbaik untuk memasang PDF adalah melalui GitHub, sila gunakan arahan berikut untuk memasang API.

Pasang PDF daripada GitHub

 go get https://github.com/iditectweb/pdf.git 

Cipta & Edit Fail PDF melalui Perpustakaan .NET

Pustaka PDF sumber terbuka membolehkan pembangun perisian mencipta dokumen PDF baharu di dalam aplikasi C# .NET mereka sendiri dengan mudah. Selepas penciptaan dokumen anda boleh mengubah suai mengikut keperluan anda. Anda boleh memasukkan halaman baharu, mengubah suai halaman sedia ada, menukar saiz halaman, memadam bahagian dokumen yang tidak diingini dan sebagainya. Ia juga boleh memuatkan dan membaca dokumen PDF sedia ada dengan mudah.

Cipta Fail PDF Baharu melalui Perpustakaan .NET

 //Create new pdf document
PdfDocument document = new PdfDocument();
document.DocumentInfo.Author = "test author";
document.DocumentInfo.Description = "test description";
document.DocumentInfo.Title = "test title";
//Insert a new page
PdfPage page = document.Pages.AddPage();
//The default page size is A4
//Customize the page sie directly
page.Size = new Size(800, 1000);
//Or change the value by standard paper size
//page.Size = PaperTypeConverter.ToSize(PaperTypes.A4);
PdfFile pdfFile = new PdfFile();
//Save pdf to file using stream
using (FileStream fs = File.Create("CreateNew.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
} 

Tukar Imej kepada PDF melalui Perpustakaan C#

Pustaka PDF memudahkan pengaturcara perisian mencipta imej daripada dokumen PDF dengan hanya beberapa baris kod .NET. Perpustakaan ini juga menyediakan sokongan untuk ciri yang sangat berharga dan menuntut untuk menukar TIFF berbilang halaman kepada dokumen PDF. Ia menyokong untuk mengimport pelbagai jenis fail imej, seperti JPGE, PNG, TIFF, BMP dan GIF. Untuk mencapainya, anda perlu mencipta halaman PDF kosong sebagai saiz imej asal dan lukis imej ke halaman pada titik kedudukan (0,0), supaya imej itu akan dipaparkan sebagai satu halaman keseluruhan. Anda juga boleh menambah halaman ini pada fail PDF sedia ada atau membuat yang baharu.

Eksport Imej ke PDF melalui C# .NET API

 PdfDocument document = new PdfDocument();
using (Stream imgStream = File.OpenRead("sample.jpg"))
{
  iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource image = new iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource(imgStream);
  //Create a new page with image's size
  PdfPage page = new PdfPage();
  page.Size = new Size(image.Width, image.Height);
  PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
  //draw image to page at position (0,0)
  builder.DrawImage(image);
  document.Pages.Add(page);
}      
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ConvertImageToPdf.pdf"))
{
  PdfFile pdfFile = new PdfFile();
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Cara Menambah Tera Air pada PDF melalui .NET

Pustaka PDF sumber terbuka membolehkan pengaturcara komputer menambah tera air pada PDF dengan cara yang sangat profesional dan mudah. Anda boleh menambah teks serta tera air imej pada dokumen PDF dengan mudah. Ia menyediakan pelbagai ciri untuk mengendalikan tera air, seperti menukar nama fon teks, saiz fon, gaya fon, putaran teks warna fon dan lokasi dalam halaman PDF. Ia menyediakan sokongan untuk menambah tera air berwarna-warni atau telus dengan latar belakang.

Cara Menambah Tera Air Imej ke PDF melalui C#

 PdfFile pdfFile = new PdfFile();
PdfDocument document;
using (FileStream fs = File.OpenRead("sample.pdf"))
{
  //Read pdf document from stream
  document = pdfFile.Import(fs);
}
//Get first page of pdf
PdfPage page = document.Pages[0];
PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
//Set watermark image position
builder.Position.Translate(100, 100);
using (Stream stream = File.OpenRead("watermark.png"))
{
  //Insert watermark image as original size
  builder.DrawImage(stream);
  //Insert watermark image in customized size
  //builder.DrawImage(stream, new Size(80, 80));
}
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ImageWatermark.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Tambah & Urus Jadual dalam PDF melalui C# API

Jadual adalah bahagian yang sangat penting dalam dokumen PDF yang terdiri daripada baris dan lajur sel dan digunakan untuk menyimpan data penting untuk pemprosesan. Pustaka PDF sumber terbuka membenarkan membuat dan mengubah suai jadual di dalam dokumen PDF menggunakan C #.NET. Untuk membuat jadual standard, anda perlu menentukan warna, gaya sempadan yang digunakan dalam jadual dan menambah tajuk jadual. Selepas itu anda boleh menambah pengepala jadual, menambah lajur dan baris dengan nilai data.

 Melayu