1. Produk
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   PDFjet for .NET

PDFjet for .NET

 
 

Open Source .NET API untuk Pelaporan PDF

Jana dokumen PDF, sokongan Pelaporan universal dalam aplikasi web atau desktop anda melalui .NET API.

PDFjet untuk .NET ialah perpustakaan .NET sumber terbuka yang membenarkan pembangun perisian menjana laporan PDF universal di dalam aplikasi web atau desktop mereka tanpa memasang sebarang perisian khas luaran. Pustaka pengaturcaraan PDFjet sangat mudahuntuk digunakan daripada beberapa perpustakaan lain yang tersedia. Perkara yang menarik ialah kod sumber didokumentasikan dengan baik, sangat mudah, bersih, logik dan mudah difahami. 

Pustaka PDFjet menyediakan sokongan ciri berkaitan teks lanjutan seperti sokongan Unicode, Text kerning, membenamkan hiperpautan, membenamkan OpenType dan fon TrueType. Ia juga menyediakan sokongan lukisan lanjutan untuk titik, garisan, kotak, bulatan, lengkung Bezier, poligon, bintang dan laluan kompleks serta bentuk dalam dokumen PDF.

Previous Next

Bermula dengan PDFjet untuk .NET

PDFjet untuk .NET memerlukan Kit Pembangunan Perisian .NET Framework Versi 2.0 atau lebih tinggi. PDFjet untuk .NET juga mematuhi .NET Core 2.1.402. PDFjet untuk .NET juga menyusun dengan bersih dan berfungsi dengan sempurna pada Linux dengan Mono v1.9 dan lebih tinggi.

Perintah NuGet

 Install Package PDFjet

.NET API untuk Menjana Laporan PDF

PDFjet untuk .NET menyediakan pembangun perisian keupayaan untuk menjana laporan PDF dalam aplikasi anda sendiri. Anda boleh membuat laporan berbilang halaman dengan hanya beberapa baris kod menggunakan kelas "Jadual". Setelah dokumen dibuat, anda boleh dengan mudah memasukkan halaman baharu serta menambah grafik atau elemen teks ke dalam PDF sedia ada. Anda juga boleh mengubah suai kewujudan fail PDF mengikut keinginan anda dan menyimpannya ke cakera luaran.

Cipta Fail PDF melalui .NET

 //Create PDF Files via .NET
 PDF pdf = new PDF();
 Font f1 = new Font(pdf, "Helvetica");
 Image image1 = new Image(pdf, "images/eu-map.png");
 Image image2 = new Image(pdf, "images/fruit.jpg");
 Image image3 = new Image(pdf, "images/mt-map.gif");
 // Please note:
 // All font and image objects must be created
 // before the first page object.
 Page page = new Page(pdf, A4.PORTRAIT);
 text.SetText("The map on the right is an embedded GIF image");
 text.SetPosition(90.0, 800);
 text.DrawOn(page);
 image3.SetPosition(390, 630);
 image3.ScaleBy(0.5);
 image3.DrawOn(page);
 pdf.wrap();
 pdf.save("Example_03.pdf");

Gabungkan Berbilang Dokumen PDF

Kadangkala organisasi memerlukan untuk menggabungkan beberapa dokumen PDF kepada satu dokumen besar. Perpustakaan PDFjet menyediakan pembangun fungsi untuk menggabungkan berbilang fail PDF menjadi satu dengan hanya beberapa baris kod. Ia juga memudahkan pengguna menjana dokumen PDF baharu daripada yang sedia ada. Beri pengguna kuasa untuk membuat laporan pilihan mereka dengan mudah.

Masukkan Senarai ke Fail PDF

PDFjet untuk Java memudahkan penambahan senarai pada dokumen PDF di dalam aplikasi mereka sendiri. Untuk menunjukkan senarai item dalam dokumen PDF, pertama, anda perlu membuat senarai dan kemudian menambah item senarai padanya. Ia juga menyediakan sokongan untuk menghantar simbol (aksara Unicode) untuk menandakan item senarai. Senarai bernombor atau berhuruf disokong. Terdapat juga kelas khusus untuk huruf Rom dan huruf Yunani.

Tambah Halaman pada Dokumen PDF melalui .NET

Pustaka sumber terbuka PDFjet memberi pembangun perisian kuasa untuk menambah halaman baharu pada fail PDF serta mengubah suai halaman sedia ada dalam masa yang singkat & sumber minimum. Ia menyokong penambahan kandungan baharu pada halaman sedia ada dalam PDF dengan hanya beberapa baris kod .NET. Contoh kod berikut menggambarkan cara menambah halaman baharu pada PDF menggunakan kod .NET.

Tambah Halaman ke PDF melalui C# .NET

 //Add Pages to PDF via C# .NET
public Page(PDF pdf, float[] pageSize, bool addPageToPDF)
  {
   this.pdf = pdf;
   contents = new List();
   annots = new List();
   destinations = new List();
   width = pageSize[0];
   height = pageSize[1];
   buf = new MemoryStream(8192);
   if (addPageToPDF) {
   pdf.AddPage(this);
   }
  }
 Melayu