1. Produk
 2.   PDF
 3.   Python
 4.   Pdfrw
 
  

Pustaka Python Sumber Terbuka untuk Menukar Fail PDF

API Python Percuma membolehkan Pembangun Mengeksport, Memutar, Menggabung dan Menggabungkan Fail PDF, Mengekstrak Data & Elemen daripada PDF.

pdfrw ialah perpustakaan Python tulen sumber terbuka yang memberikan pembangun perisian membaca dan menulis fail PDF tanpa memasang sebarang perisian khas luaran. Pustaka pengaturcaraan pdfrw sangat mudahuntuk digunakan dan kod sumber didokumentasikan dengan baik, sangat mudah dan mudah difahami. Perpustakaan ini telah menyertakan sokongan Unicode yang betul untuk rentetan teks dalam PDF serta penghurai PDF Python tulen terpantas.

Perpustakaan pdfrw termasuk sokongan untuk beberapa operasi PDF yang penting seperti menggabungkan PDF, mengubah suai metadata, menggabungkan berbilang PDF bersama, mengekstrak imej, percetakan PDF, Memusing halaman PDF, Mencipta PDF baharu, Menambah imej PDF tera air dan banyak lagi.

.

Previous Next

Bermula dengan pdfrw

pdfrw memerlukan Python 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6. Anda boleh memasang pdfrw menggunakan pip. Sila gunakan arahan berikut untuk memasangnya.

Pasang pdfrw  melalui pip

 python -m pip install pdfrw 

Cipta Dokumen PDF melalui Perpustakaan Python

Perpustakaan pdfrw menyediakan pembangun perisian keupayaan untuk mencipta Buat Dokumen PDF di dalam aplikasi Python mereka sendiri dengan hanya beberapa baris kod. Perpustakaan juga menyediakan sokongan untuk mengakses dan mengubah suai fail PDF sedia ada. Anda boleh dengan mudah memasukkan halaman baharu serta komponen grafik atau elemen teks ke dalam PDF sedia ada. Perpustakaan pdfrw menyediakan sokongan untuk mencari halaman dalam fail PDF yang anda baca, dan untuk menulis satu set halaman kembali ke fail PDF baharu.

Cipta & Ubah Dokumen PDF melalui Python

 // PDF Documents Creation 
 import sys
 import os
 from pdfrw import PdfReader, PdfWriter
 inpfn, = sys.argv[1:]
 outfn = 'alter.' + os.path.basename(inpfn)
 trailer = PdfReader(inpfn)
 trailer.Info.Title = 'My New Title Goes Here'
 PdfWriter(outfn, trailer=trailer).write() 

Membaca Fail PDF melalui Python

Perpustakaan pdfrw memberikan pembangun perisian untuk mengakses dan membaca bahagian dokumen PDF yang berlainan di dalam aplikasi Python dengan mudah. Ia memberikan akses mudah kepada keseluruhan dokumen PDF. Pustaka menyokong mendapatkan semula maklumat fail, saiz dan banyak lagi. Ia mencipta atribut khas bernama halaman, yang membolehkan pengguna menyenaraikan semua halaman dokumen PDF. Ia membolehkan anda mengekstrak objek maklumat dokumen yang boleh anda gunakan untuk mengeluarkan maklumat seperti pengarang, tajuk, dsb.

Akses & Baca Fail PDF melalui Python

 // Reading PDF Files
 from pdfrw import pdfreader
 def get_pdf_info(path):
  pdf = pdfreader(path)
  print(pdf.keys())
  print(pdf.info)
  print(pdf.root.keys())
  print('pdf has {} pages'.format(len(pdf.pages)))
 if __name__ == '__main__':
  get_pdf_info('w9.pdf')

Menambah atau Mengubah Metadata

pdfrw membenarkan pembangun perisian menambah atau mengubah suai metadata fail PDF di dalam aplikasi Python mereka sendiri. Anda boleh mengubah satu item metadata dalam PDF, menulis hasilnya ke PDF baharu serta boleh memasukkan berbilang fail dan menggabungkannya selepas menambah beberapa metadata yang tidak masuk akal pada fail PDF output.

Ubah suai Metadata PDF melalui Python

 // Modifying PDF Metadata
 import sys
 import os
 from pdfrw import PdfReader, PdfWriter
 inpfn, = sys.argv[1:]
 outfn = 'alter.' + os.path.basename(inpfn)
 trailer = PdfReader(inpfn)
 trailer.Info.Title = 'My New Title Goes Here'
 PdfWriter(outfn, trailer=trailer).write() 

Membahagikan Dokumen PDF

pdfrw membenarkan pembangun perisian untuk Membahagikan dokumen Dokumen PDF secara pemrograman di dalam aplikasi mereka. Pengguna mungkin memerlukan mengekstrak bahagian tertentu buku PDF atau membahagikannya kepada berbilang PDF dan bukannya menyimpannya dalam satu fail. Ia sangat mudah dengan perpustakaan pdfrw, anda hanya perlu menyediakan laluan fail PDF input, bilangan halaman yang anda ingin ekstrak, dan laluan output.

Pisahkan Fail PDF kepada Berbilang PDF melalui Python

 // Splitting PDF file into multiple pdfs
 from pdfrw import pdfreader, pdfwriter
 def split(path, number_of_pages, output):
  pdf_obj = pdfreader(path)
  total_pages = len(pdf_obj.pages)
  writer = pdfwriter()
  for page in range(number_of_pages):
   if page <= total_pages:
    writer.addpage(pdf_obj.pages[page])
  writer.write(output)
 if __name__ == '__main__':
  split('reportlab-sample.pdf', 10, 'subset.pdf')
 Melayu