1. Produk
  2.   Persembahan

Persembahan API Format Fail

 
 

Penyelesaian Sumber Terbuka untuk Pembentangan

Baca, Tulis, Manipulasi & Tukar fail Microsoft PowerPoint melalui bahasa pengaturcaraan .NET, Java, Python & PHP.

 

Termasuk API Format Fail Persembahan

 
 Melayu