1. Produk
 2.   Persembahan
 3.   GO
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Pustaka Go Sumber Terbuka untuk Menukar Fail PowerPoint Microsoft®

Tukar Persembahan PPT dan PPTX Microsoft PowerPoint kepada PDF melalui API GO Percuma 

Apakah pelanggan Gotenberg Go?

Selalunya, pembangun GO mencari sumber terbuka dan API percuma untuk menukar Persembahan Microsoft kepada format fail PDF. Pelanggan Gotenberg Go ialah perpustakaan GO percuma untuk pembangun menukar PPT dan PPTX kepada format fail PDF dengan mudah. Pembangun boleh dengan mudah menyepadukan ciri penukaran PPTX kepada PDF dan PPT kepada PDF di dalam aplikasi mereka sendiri.

Secara lalai, segelintir fon dipasang dan API juga menyokong aksara Asia. Untuk mendapatkan sebarang fon khusus dalam dokumen PDF output, anda perlu memasang fon anda sendiri.

Previous Next

Bermula dengan pelanggan Gotenberg Go

Cara yang disyorkan untuk memasang klien Gotenberg Go ke dalam projek anda adalah dengan menggunakan Github. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang klien Gotenberg Go melalui GitHub

$ go get -u github.com/thecodingmachine/gotenberg-go-client/v7

Tukar PPTX kepada PDF melalui Free Go API

Pustaka sumber terbuka Gotenberg Go membolehkan menukar satu atau lebih format fail Microsoft Presentation kepada format fail PDF dalam satu fungsi. API menggunakan kaedah gotenberg.NewOfficeRequest() untuk memuatkan fail baharu dan menerima nama fail dan laluan fail sebagai parameter. Untuk menukar fail PowerPoint anda kepada PDF, anda boleh memuatkan satu atau lebih fail dan menukarnya kepada PDF dengan mudah. Coretan kod berikut menunjukkan, cara anda boleh menukar PPTX kepada PDF dalam GO

Tukar PowerPoint kepada PDF dalam GO

 1. Muatkan dua fail PPTx menggunakan kaedah NewDocumentFromPath() dan lulus nama fail dan laluan fail sebagai parameter
 2. Tukar kedua-dua fail kepada PDF menggunakan kaedah gotenberg.NewOfficeRequest() dan lulus objek dokumen
 3. Simpan dokumen PDF

Tukar PPTX kepada PDF melalui API GO Percuma

c := &gotenberg.Client{Hostname: "http://localhost:3000"}
 doc, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document.pptx", "/path/to/file")
 doc2, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document2.pptx", "/path/to/file")
 req := gotenberg.NewOfficeRequest(doc, doc2)
 dest := "fileformat.pdf"
 c.Store(req, dest)
 Melayu