1. Produk
  2.   Persembahan
  3.   .NET
  4.   Open XML SDK
 
  

Pustaka .NET untuk Memanipulasi Dokumen Persembahan

Baca, Tulis, Manipulasi & Tukar fail Persembahan melalui .NET API.

Open XML SDK ialah API sumber terbuka, dibangunkan oleh Microsoft dan diedarkan di bawah kod tatakelakuan sumber terbuka Microsoft untuk memanipulasi Dokumen Pembentangan

Menggunakan API, anda boleh menambah teks, pengepala, pengaki, nota akhir, nota kaki, gaya, tema dan banyak lagi. Ia membolehkan anda menjana dokumen persembahan berprestasi tinggi dan mengekstrak data daripadanya. API menyokong pelbagai platform .NET termasuk, .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 dan .NET Standard 1.3.

Previous Next

Bermula dengan Open XML SDK

Anda perlu mempunyai .NET Framework 3.5 atau lebih tinggi. Setelah anda memenuhi prasyarat, anda boleh memuat turun repositori secara manual daripada GitHub atau pasang daripada NuGet.

Pasang Open XML SDK daripada NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipulasi fail PPTX menggunakan C#

Open XML SDK membenarkan pengaturcara .NET mencipta serta mengubah suai pembentangan daripada aplikasi .NET mereka sendiri. Untuk mengubah suai fail sedia ada, anda boleh membuka fail sedia ada dan menambahkan perubahan seperti teks, perenggan, jadual dan banyak lagi.

Cipta PPTX - C#

using (PresentationDocument doc = PresentationDocument.Create("Presentation.pptx", PresentationDocumentType.Presentation))
{
  // Insert other code here.
}
            

Buat Jadual dalam PPTX menggunakan C#

API membenarkan pembangun menambah jadual dalam dokumen Persembahan. Anda boleh menambah jadual, tetapkan sifat jadual, tetapkan grid jadual dan sifat grid lajur. Tambahan pula, anda boleh mengurus sel jadual dan baris menggunakan kelas TableCell dan TableRow masing-masing.

 Melayu