1. Produk
 2.   Hamparan
 3.   .NET
 4.   BookFx
 
  

Perpustakaan .NET Sumber Terbuka untuk Mengarang Hamparan Excel

Karang hamparan Excel berdasarkan pepohon komponen bersarang seperti HTML DOM

BookFx ialah API C# sumber terbuka untuk mencipta Lembaran Kerja Microsoft Excel menggunakan komponen seperti elemen HTML DOM. API menggunakan pokok nod, yang menjadikan fail XLSX. Kaedah ini membolehkan nod dilaksanakan sebagai komponen boleh guna semula. Tambahan pula, hierarki nod adalah mudah untuk menggunakan gaya. BookFx membantu anda mentakrifkan struktur buku kerja dengan cara yang lebih baik dan mengurangkan kesakitan dalam mengira saiz dan alamat julat.

Setiap helaian dalam buku kerja boleh mengandungi satu kotak akar di sudut kiri atas, kotak lain diregangkan untuk dimuatkan dalam kotak komposit. Kotak diletakkan dalam bentuk RowBox, ColBox dan StackBox.

Previous Next

Bermula dengan BookFx

Cara yang disyorkan untuk memasang BookFx adalah daripada NuGet, Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lebih pantas.

Pasang BookFx daripada NuGet

 Install-Package BookFx

Cipta Excel Seperti HTML DOM - C#

BookFx membenarkan pembangun C# .NET mencipta lembaran kerja excel baharu. Anda boleh mencipta buku kerja kosong menggunakan kaedah Make.Book().ToBytes(). Ia adalah kaedah yang berkesan untuk mencipta buku kerja tanpa sebarang kerumitan. Anda juga boleh memasukkan teks semasa mencipta buku kerja dengan menggunakan kaedah Make.Value("Hai, Dunia!").ToSheet().ToBook().ToBytes().

Cipta Fail Excel melalui C# API

 public static byte[] Create()
    {
      byte[] preexistingTableBookBytes = S1Table.Create();
      byte[] preexistingCalendarBookBytes = S3Calendar.Create(DateTime.Now.AddMonths(2).Year);
      return Make
        .Book()
        .Add(Make.Sheet(preexistingTableBookBytes).Name("First Sheet"))
        .Add(Make.Sheet(preexistingCalendarBookBytes, "en").Name("Second Sheet"))
        .Add(Make.Sheet(preexistingCalendarBookBytes, "ru").Name("Third Sheet"))
        .Add(Make.Value("I am a regular sheet.").ToSheet().Name("Fourth Sheet"))
        .ToBytes();
    }

Span & Gabung dalam Excel menggunakan C#

API juga membenarkan merentang dan menggabungkan baris dan lajur dalam excel. Ia menggunakan kaedah ValueBox SpanTows dan SpanCols dan gabungannya Span untuk menentukan bilangan sel terbentang. Kaedah Penggabungan digunakan untuk menggabungkan sel, tetapi BookFx menggabungkan julat ValueBox secara automatik jika kotak itu mempunyai nilai atau formula.

Menggunakan Nilai dan Formula dalam Excel menggunakan C#

BookFx juga membenarkan penggunaan nilai dan formula dalam lembaran kerja excel anda. Menggunakan ValueBox anda boleh mencipta nilai dan formula. Ia boleh dibuat menggunakan kaedah Make.Value. Untuk menggunakan formula, nilai harus bermula dengan operator '=' seperti Make.Value("=SUM(RC[1]:RC[3])").

 Melayu