1. Produk
  2.   Hamparan
  3.   .NET
  4.   EPPlus
 
  

.NET API untuk Manipulasi Hamparan Excel 

Baca, Tulis, Edit & Eksport Fail Hamparan Excel melalui Perpustakaan C# .NET Percuma Sumber Terbuka.

EPPlus ialah perpustakaan .NET tulen yang memberikan pembangun perisian keupayaan untuk membaca, menulis & mengeksport fail Excel 2007/2010 dalam format OOXML.

Projek ini bermula dengan sumber daripada ExcelPackage, yang mempunyai fungsi asas untuk membaca dan menulis hamparan. Prestasi EPPlus jauh dipertingkatkan kerana ia menggunakan kamus untuk mengakses data sel hamparan. API menyediakan akses sel melalui julat, penggabungan sel, penambahan gambar, bentuk & carta, hiperpautan & pengurusan pengepala/pengaki, anak tetingkap beku, Jadual Pangsi, pengesahan data, perlindungan lembaran kerja & buku kerja, penyulitan atau penyahsulitan dan banyak lagi.

Previous Next

Bermula dengan EPPlus

Anda perlu mempunyai .NET Framework 3.5 atau lebih tinggi. Setelah anda memenuhi prasyarat, anda boleh memuat turun repositori secara manual daripada GitHub atau pasang daripada NuGet.

Pasang EPPlus daripada NuGet

 Install-Package EPPlus

Cipta & Ubah Suai Fail Hamparan melalui .NET

EPPlus membenarkan pengaturcara .NET mencipta serta mengubah suai hamparan Excel daripada aplikasi .NET mereka sendiri. Setelah lembaran kerja dibuat, anda boleh menetapkan nama padanya dan boleh menetapkan fon lalai untuk semua sel.

Buat fail XLSX baharu - C#

// Create a new Excel file
ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage();
// Add work sheet 
ExcelWorksheet excelWorksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("FileFormat");
// Add data in cell
excelWorksheet.Cells["A1"].Value = "File Format Developer Guide";
// Save as XLSX file format
excelPackage.SaveAs(new FileInfo("fileformat.xlsx"));

Tambahkan Imej ke Helaian Excel dengan C#

Pengaturcara .NET boleh menambah Imej ke dalam Helaian Excel menggunakan perpustakaan C# sumber terbuka EPPlus. Anda boleh menentukan lebar & ketinggian gambar dan kedudukan di mana anda ingin meletakkannya. Pembangun juga boleh mengubah suai kedudukan gambar dan meletakkannya di tempat yang mereka inginkan. Mengubah saiz lajur dan baris selepas menggunakan kaedah yang tersedia akan menjejaskan saiz gambar.

Tambah Imej dalam Excel - C#

// Create a new Excel file
ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage();
// Add work sheet 
ExcelWorksheet excelWorksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("FileFormat");
// Add picture
ExcelPicture excelPicture = excelWorksheet.Drawings.AddPicture("logo", Image.FromFile("logo.png"));
// Set position
excelPicture.SetPosition(3, 0, 3, 0);
// Save as XLSX file format
excelPackage.SaveAs(new FileInfo("fileformat.xlsx"));

Tambahkan Ulasan pada Excel Cell

API EPPlus memudahkan menambah dan mengubah suai komen dalam sel Excel. API juga menyokong ciri seperti menambah ulasan, mengalihkan kotak ulasan, memaparkan atau menyembunyikan ulasan, memadamkan ulasan, pemformatan ulasan, dsb.

Tambah Komen dalam Sel - C#

// Create a new Excel file
ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage();
// Add work sheet 
ExcelWorksheet excelWorksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("FileFormat");
// Add comment
ExcelComment excelComment = excelWorksheet.Cells["A1"].AddComment("FileFormat.com", "Ali Ahmed");
// Set font to bold
excelComment.Font.Bold = true;
// Set font to Italic
excelComment.Font.Italic = true;
// Add comment text 
ExcelRichText excelRichText = excelComment.RichText.Add("File Format Developer Guide");
// Save as XLSX file format
excelPackage.SaveAs(new FileInfo("fileformat.xlsx"));
 Melayu