1. Produk
 2.   Hamparan
 3.   Ruby
 4.   Spreadsheet
 
  

Pustaka Ruby Sumber Terbuka untuk Memproses Hamparan Excel  

API Ruby untuk berfungsi dengan hamparan yang serasi dengan Microsoft Excel. Ia membolehkan anda membuat hamparan baharu, mengubah suai dokumen sedia ada, menghimpun atau menyahkumpulan sel hamparan Excel & banyak lagi.

Perpustakaan Hamparan Ruby membantu pembangun perisian untuk bekerja dengan hamparan serasi Microsoft Excel di dalam aplikasi Ruby mereka sendiri. Perpustakaan ini sangat stabil dan boleh didapati di bawah Lesen GPL-3.0 untuk orang awam. Perpustakaan ini sangat mesra pengguna serta sangat selamat. Ia telah menyertakan sokongan untuk pelbagai ciri pengekodan. Secara lalai, UTF-8 digunakan untuk pengekodan hamparan.

Terdapat beberapa ciri penting yang disokong oleh perpustakaan berkaitan penciptaan hamparan Excel serta manipulasi seperti mencipta hamparan baharu dari awal, membaca fail Excel sedia ada, mengubah suai hamparan sedia ada, menggunakan tetapan halaman, menambah baris dan lajur baharu, menyembunyikan baris sedia ada. atau lajur, mengumpulkan baris dan lajur, sokongan tetapan pencetakan, sokongan pengekodan hamparan, keserasian ke belakang dan banyak lagi. Selain itu, perpustakaan telah meningkatkan kecekapan memori dengan ketara semasa membaca Fail Excel yang besar.

Previous Next

Bermula dengan Hamparan

Cara yang disyorkan untuk memasang Spreadsheet ke dalam projek anda adalah dengan menggunakan RubyGems. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang xlsx-populate melalui npm

udo gem install spreadsheet 

Hasilkan Hamparan Excel Baharu menggunakan Ruby

Pustaka sumber terbuka Ruby Spreadsheet telah menyediakan sokongan lengkap untuk menjana hamparan serasi Microsoft Excel menggunakan kod Ruby. Anda boleh membuat buku kerja baharu dengan mudah dan menambah helaian padanya dengan hanya beberapa baris kod Ruby. Setelah dibuat, anda boleh memasukkan kandungan padanya dan menggunakan pemformatan padanya. Anda juga boleh memasukkan baris atau lajur baharu, memasukkan teks atau imej dan sebagainya.

Buat Hamparan Excel Baharu melalui Pustaka Ruby

book = Spreadsheet::Workbook.new
sheet = book.create_worksheet(name: 'First sheet') # We are creating new sheet in the Spreadsheet(We can create multiple sheets in one Spreadsheet book)
# Let's create first row as the following.
sheet.row(0).push('Test Name', 'Test country', 'Test city', 'Test profession') # Number of arguments will be number of columns
# We can create many rows same as the mentioned above.
sheet.row(1).push('Bobby', 'US', 'New York', 'Doctor')
sheet.row(2).push('John', 'England', 'Manchester', 'Engineer')
sheet.row(3).push('Rahul', 'India', 'Mumbai', 'Teacher')
# Write this sheet's contain to the test.xls file.
book.write 'test.xls'
 

Baca & Edit Hamparan Sedia Ada melalui Ruby

Pustaka Ruby Spreadsheet membolehkan pengaturcara perisian mengakses dan membuka hamparan sedia ada di dalam aplikasi mereka sendiri. Perpustakaan hanya menyediakan sokongan tulis untuk BIFF8 (Excel97 dan versi yang lebih tinggi). Anda juga boleh mengubah suai dokumen hamparan sedia ada anda dengan hanya beberapa baris kod. Perpustakaan telah memberikan sokongan yang terhad. Anda boleh menambah, mengubah suai atau memadam sel Excel dengan mudah serta mengisi Data untuk dinilai oleh Formula yang dipratentukan.

Baca Hamparan Sedia Ada melalui Pustaka Ruby

require 'spreadsheet'  
book = Spreadsheet.open('myexcel.xls')
sheet1 = book.worksheet('Sheet1') # can use an index or worksheet name
sheet1.each do |row|
 break if row[0].nil? # if first cell empty
 puts row.join(',') # looks like it calls "to_s" on each cell's Value
end
 

Kumpulan atau Sembunyikan Baris dan Lajur

Pustaka Hamparan Ruby sumber terbuka membenarkan pengaturcara komputer mengumpulkan atau menyahkumpulan sel hamparan Excel menggunakan arahan Ruby. Perpustakaan juga menyediakan sokongan untuk mencipta fail hamparan baharu dengan garis besar. Anda juga boleh menyembunyikan atau menyahsembunyikan baris atau lajur pilihan anda dengan mudah. Semasa membaca fail hamparan, anda boleh menukar sifat tersembunyi dan garis besar dengan mudah. Sila ingat bahawa outline_level mestilah di bawah 8, yang disebabkan oleh format data Excel.

Sembunyikan Baris dalam Hamparan melalui Ruby API

  require ‘spreadsheet’
  file = ARGV[0]
  book = Spreadsheet.open(file, ‘rb’)
  sheet= book.worksheet(0)
  26.upto(30) do |i|
  sheet.row(i).hidden = true
  end
  book.write “out.xls”
 
 Melayu