1. Produk
 2.   Hamparan
 3.   Swift
 4.   CoreXLSX
 
  

Pustaka Swift Sumber Terbuka untuk Microsoft® Hamparan Excel

Pustaka Swift Sumber Terbuka yang membenarkan Pembangun Menghuraikan dan Mendapatkan data daripada format fail Microsoft Excel (XLSX, XLSM, XLSB) .NET Library.

Apakah itu CoreXLSX ?

CoreXLSX ialah perpustakaan Swift sumber terbuka yang sangat berguna yang membenarkan pembangun perisian membuka, membaca, menghuraikan dan memanipulasi fail Microsoft Excel dengan cara yang cekap dan mudah. Perpustakaan ini berdasarkan format XML yang digunakan oleh Microsoft Excel, menjadikannya mudah untuk disepadukan dengan projek Swift yang lain. Perpustakaan menyokong membaca dan melihat fail Excel dalam pelbagai format fail, Seperti XLSX, XLSM, XLSB dan banyak lagi. Perpustakaan adalah sumber terbuka, bermakna ia tersedia secara bebas untuk sebarang kegunaan dan boleh diubah suai untuk memenuhi keperluan tertentu mana-mana organisasi atau individu.

Pustaka CoreXLSX sumber terbuka direka bentuk untuk menjadi sangat pantas dan cekap, membantu pembangun perisian mengendalikan fail Excel yang besar tanpa sebarang masalah prestasi dalam aplikasi Swift mereka sendiri. Terdapat beberapa ciri penting bahagian perpustakaan, seperti Memuatkan fail Excel sedia ada, menghuraikan fail besar dengan mudah, berkongsi rentetan antara berbilang lembaran kerja, membaca data tertentu daripada fail Excel, mencetak data sel mentah, kedudukan tepat sel, mendapatkan maklumat sel kosong, mencari sel dengan rujukan sel, menghuraikan maklumat gaya dan banyak lagi.

CoreXLSX boleh digunakan untuk mengekstrak data daripada fail Excel untuk visualisasi dalam alatan seperti Tableau atau Power BI. Secara keseluruhannya, Pustaka CoreXLSX sumber terbuka ialah pilihan terbaik untuk bekerja dengan fail Excel dalam projek Swift. Ia menyediakan pelbagai ciri dan faedah, menjadikannya mudah untuk mengendalikan fail Excel dengan cekap dan berkesan dalam aplikasi Swift. Jika anda perlu bekerja dengan fail Excel dalam projek Swift anda, CoreXLSX pastinya patut dipertimbangkan.

Previous Next

Bermula dengan CoreXLSX

Cara yang disyorkan untuk memasang CoreXLSX adalah menggunakan CocoaPods. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang CoreXLSX melalui CocoaPods

 pod 'CoreXLSX', '~> 0.14.1'

pod install

Anda boleh memuat turunnya terus daripada GitHub.

Membaca Fail XLSX Data Excel melalui API Swift

Pustaka CoreXLSX sumber terbuka membenarkan pembangun Swift membuka dokumen Excel XLSX sedia ada, membaca dan mendapatkan data daripadanya menggunakan arahan Swift. Untuk mendapatkan data daripada fail Excel, mula-mula anda perlu memuatkan fail dan kemudian boleh mengakses lembaran kerja individu dalam fail menggunakan kaedah helaian(bernama:). Selepas mengakses helaian, anda boleh mengulangi baris dan lajurnya untuk membaca nilai sel. Contoh berikut menunjukkan cara membaca lembaran kerja pertama dalam fail Excel pada laluan yang ditentukan dan mencetak kandungan setiap sel dalam lembaran kerja.

Bagaimana untuk Membaca Lembaran Kerja Pertama Fail Excel melalui API Swift?

import CoreXLSX

guard let file = XLSXFile(filepath: "path/to/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file not found")
}

do {
  let sheet = try file.parseWorksheet(at: 0)
  for row in sheet.data?.rows ?? [] {
    for cell in row.cells {
      print(cell)
    }
  }
} catch {
  print(error.localizedDescription)
}

Cari & Cari Sel menggunakan API Swift

Pustaka CoreXLSX sumber terbuka telah menyediakan ciri yang sangat berguna yang membolehkan pembangun perisian mencari data sel lembaran kerja dengan menggunakan rujukan sel dalam aplikasi Swift mereka. Perpustakaan telah menyediakan sifat 'worksheet.cells' yang membolehkan pembangun mengakses sel dalam lembaran kerja. Kemudian, gunakan kaedah 'at' untuk mendapatkan sel dengan rujukan yang ditentukan. Contoh berikut menunjukkan cara untuk mengakses sel tertentu dalam lembaran kerja menggunakan kod Swift.

Bagaimana untuk Mengakses Sel Khusus dalam Lembaran Kerja menggunakan Swift?

import CoreXLSX

# Load Excel File 

guard let file = XLSXFile(filepath: "/path/to/your/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file at path not found")
}

# Access the worksheet that contains the cell

guard let worksheet = try file.parseWorksheet(at: "/xl/worksheets/sheet1.xml") else {
  fatalError("Worksheet not found")
}

# access the cells in the worksheet
guard let cell = worksheet.cells[at: "B3"] else {
  fatalError("Cell not found")
}

# Display Cell Value

print(cell.value)

Menghuraikan Maklumat Gaya Fail XLSX melalui API Swift

Pustaka CoreXLSX sumber terbuka telah menyertakan ciri yang sangat berguna untuk menghuraikan maklumat gaya fail XLSX sejak versi 0.5.0. Pembangun perisian boleh menggunakan fungsi parseStyles() baharu untuk menghuraikan maklumat gaya daripada arkib di dalam aplikasi Swift mereka. Pustaka membenarkan pembangun untuk mengambil senarai fon yang digunakan, mendapatkan pemformatan untuk sel tertentu, mendapatkan maklumat isian dan sempadan dan sebagainya. Kod berikut menunjukkan untuk mendapatkan senarai fon yang digunakan dan pemformatan untuk sel tertentu menggunakan arahan Swift.

Bagaimana Mengambil Senarai Fon yang Digunakan melalui Perintah Swift?

let styles = try file.parseStyles()
let fonts = styles.fonts?.items.compactMap { $0.name?.value }

//get formatting for a given cell

let styles = try file.parseStyles()
let format = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.format(in: styles)
let font = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.font(in: styles)

 Melayu