1. Produk
 2.   Pemprosesan perkataan
 3.   C++
 4.   Aspose.Words for C++

Aspose.Words for C++

 
 

API C++ untuk Mencipta dan Menukar Dokumen MS Word

Perpustakaan pemprosesan dokumen Word C++ yang berkuasa untuk menjana, mengedit, menukar & memanipulasi fail perkataan tanpa menggunakan Microsoft Word.

Aspose.Words untuk C++ ialah perpustakaan berkuasa yang membolehkan pembangun menjana, mengubah suai, membuat, memproses, dan menukar dokumen pemprosesan perkataan tanpa memasang Microsoft Word atau mana-mana perisian pihak ketiga yang lain. Perpustakaan boleh digunakan untuk membina aplikasi untuk pelbagai sistem pengendalian, seperti Windows, Linux, dan pelbagai platform. Ia boleh digunakan untuk pelbagai jenis aplikasi, seperti web, desktop, mudah alih dan awan.

Pustaka ini sangat pantas dan menggabungkan amalan terbaik daripada API terkenal lain dan membolehkan aplikasi menjana beribu-ribu dokumen dalam masa beberapa minit sahaja. Perpustakaan ini telah menyertakan sokongan untuk banyak format fail popular dan boleh digunakan untuk menjana dokumen dalam beberapa format yang berbeza termasuk seperti DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, PDF, PDF/A, XPS, ODT, OTT, WordML, HTML, MHTML, TIFF, JPEG, PNG, BMP, SVG, EMF, GIF dan banyak lagi. Ia juga membenarkan pembangun memanipulasi kandungan dan pemformatan dokumen Word secara pemprograman, termasuk sokongan untuk cantuman mel, perbandingan dokumen dan pelaporan.

Aspose.Words untuk C++ telah memasukkan satu set ciri lanjutan yang membantu pembangun perisian untuk memanipulasi kandungan dan pemformatan dokumen Word secara pengaturcaraan dengan hanya beberapa baris kod C++. Perpustakaan ini telah menyertakan beberapa ciri untuk mengendalikan dokumen, seperti rendering dokumen ke PDF, dokumen ke rendering Imej, memuatkan dokumen HTML, Simpan dokumen HTML, Sisipan video dalam talian, gabungan mel, perbandingan dan pelaporan dokumen, penciptaan Carta DML, membaca dan menulis VBA Makro, menyimpan dokumen dalam format ODT, menambah HTML ke dalam dokumen dan sebagainya.

Previous Next

Bermula dengan Aspose.Words untuk C++

Cara yang disyorkan untuk memasang Aspose.Words untuk C++ adalah melalui NuGet. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar.

Pasang Aspose.Words untuk C++ melalui NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Words.Cpp -Version 22.12.0 
Anda juga boleh memuat turunnya terus daripada halaman produk Aspose.

Tukar Dokumen Word melalui Apl C++

Aspose.Words untuk C++ memudahkan pembangun perisian untuk memuatkan dan menukar pelbagai jenis dokumen di dalam aplikasi C++ mereka sendiri. Pustaka boleh menukar dokumen daripada mana-mana format beban yang disokong kepada mana-mana format simpan yang disokong. Perpustakaan ini menyokong penukaran Word Doc dan DOCX kepada PDF, DOCX kepada JPEG dan PNG, Tukar Dokumen kepada Markdown, tukar Word kepada HTML dan format Web kepada PDF. Selain daripada itu, ia juga boleh menukar DOCX kepada DOC, HTML kepada Word, RTF kepada PDF, ODT kepada PDF, TXT kepada PDF, Tukar MHT (MHTML) kepada PDF dan sebagainya.

Tukar Word DOC kepada PDF melalui API C++

 
// Load the document from disk.
System::SharedPtr doc = System::MakeObject(inputDataDir + u"Rendering.doc");

System::String outputPath = outputDataDir + u"Doc2Pdf.SaveDoc2Pdf.pdf";
// Save the document in PDF format.
doc->Save(outputPath);

Gunakan Cantuman Mel melalui API C++

Aspose.Words untuk C++ telah menyertakan sokongan lengkap untuk mencipta pelbagai jenis dokumen seperti seperti surat, label dan sampul surat menggunakan ciri Gabungan Mel. Pustaka membenarkan penciptaan dokumen daripada templat menggunakan medan gabungan mel. Menggunakan medan gabungan mel standard anda boleh mereka bentuk laporan dalam Microsoft Word, memasukkan imej, menentukan kawasan dalam dokumen yang sedang berkembang, mengisi dokumen dengan data daripada sebarang jenis sumber data dan sebagainya. Selepas melaksanakan cantuman mel, simpan dokumen yang terhasil dengan memanggil kaedah Simpan pada objek Dokumen dan hantar dalam laluan fail yang anda mahu simpan dokumen yang terhasil.

Buat Dokumen menggunakan Cantuman Mel melalui API C++

 
using namespace Aspose::Words;
void MailMerge()
{
  // ExStart:MailMerge
  // Create a new document.
  System::SharedPtr doc = System::MakeObject();
  doc->get_MailMerge()->set_CleanupOptions(MailMergeCleanupOptions::RemoveUnusedFields);

  // Execute mail merge.
  doc->get_MailMerge()->Execute(
    { u"FullName", u"Company", u"Address", u"Address2", u"City" },
    { { u"James Bond", u"MI6", u"Milbank", u"", u"London" },
     { u"Ethan Hunt", u"IMF", u"Curzon Street", u"", u"London" } });

  // Save the document to disk.
  doc->Save(u"MailMerge.docx");
  // ExEnd:MailMerge
}

Tambah/Urus perenggan pada Dokumen Word melalui C++

Aspose.Words untuk C++ telah menyertakan sokongan lengkap untuk bekerja dengan perenggan dalam dokumen perkataan. Perpustakaan membenarkan memasukkan perenggan baharu serta menguruskan perenggan sedia ada dengan mudah. Perpustakaan telah menyediakan pelbagai ciri untuk bekerja dengan perenggan seperti menggunakan pemformatan pada perenggan, ruang pelarasan automatik antara teks Asia dan Latin, nombor, tetapkan pilihan pemisah baris, gunakan gaya pada perenggan, masukkan pemisah gaya untuk meletakkan gaya perenggan yang berbeza, mengenal pasti perenggan pemisah gaya, tambahkan sempadan dan lorekan pada perenggan dan sebagainya.

Gunakan Sempadan dan Lorekan pada Perenggan melalui API C++

System::SharedPtr doc = System::MakeObject();
System::SharedPtr builder = System::MakeObject(doc);

// Set paragraph borders
System::SharedPtr borders = builder->get_ParagraphFormat()->get_Borders();
borders->set_DistanceFromText(20);
borders->idx_get(BorderType::Left)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Right)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Top)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Bottom)->set_LineStyle(LineStyle::Double);

// Set paragraph shading
System::SharedPtr shading = builder->get_ParagraphFormat()->get_Shading();
shading->set_Texture(TextureIndex::TextureDiagonalCross);
shading->set_BackgroundPatternColor(System::Drawing::Color::get_LightCoral());
shading->set_ForegroundPatternColor(System::Drawing::Color::get_LightSalmon());

builder->Write(u"I'm a formatted paragraph with double border and nice shading.");
System::String outputPath = outputDataDir + u"DocumentBuilderSetFormatting.ApplyBordersAndShadingToParagraph.doc";
doc->Save(outputPath);

Lindungi atau Sulitkan Dokumen melalui API C++

Aspose.Words untuk C++ membolehkan pembangun perisian melindungi pelbagai jenis dokumen dalam aplikasi C++ mereka sendiri. Dengan melindungi atau menyulitkan dokumen bermakna menggunakan lebih kawalan ke atas siapa yang boleh mengakses, menyalin atau mengubah suai dokumen tanpa kebenaran. Perpustakaan telah menyediakan pelbagai ciri berguna untuk melindungi dokumen anda, seperti Buka Dokumen Baca Sahaja, Sulitkan Dokumen, Hadkan Penyuntingan Dokumen, Tambah Tandatangan Digital dan sebagainya.

Cara Menyulitkan Dokumen dengan Kata Laluan melalui API C++

// Create a document.
auto doc = System::MakeObject();
auto builder = System::MakeObject(doc);
builder->Write(u"Hello world!");

// DocSaveOptions only applies to Doc and Dot save formats.
auto options = System::MakeObject(SaveFormat::Doc);

// Set a password with which the document will be encrypted, and which will be required to open it.
options->set_Password(u"MyPassword");
doc->Save(u"DocSaveOptions.SaveAsDoc.doc", options);
 Melayu